Neurolog - kim jest i czym się zajmuje?

Neurolog to lekarz zajmujący się leczeniem schorzenia obwodowego i schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria to dwie pokrewne dziedziny nauk medycznych. Neurolog zajmuje się schorzeniami, których podłożem są procesy uszkadzające ludzki układ nerwowy.

Psychiatra zajmuje się głównie schorzeniami mającymi swoje podłoże w biochemicznym zaburzeniu funkcji mózgu. Zasadniczym zadaniem neurologa jest badanie podłoża chorób neurologicznych, postawienie trafnej diagnozy i zalecenie odpowiedniego leczenia.


Jakie są podstawowe objawy schorzeń neurologicznych?


Objawów neurologicznych jest bardzo wiele a ich przyczyny są różnorodne. Główne przyczyny objawów neurologicznych to: przebyte urazy, zatrucia, infekcje, rozwijające się guzy, zwyrodnienia kręgosłupa, alkoholizm, cukrzyca oraz wrodzone wady genetyczne. Zależnie od przyczyn różne są objawy chorób neurologicznych.


Podstawowa grupa objawów, po których  wystąpieniu powinniśmy szukać pomocy u neurologa to: różnego rodzaju bóle, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia, skurcze i drżenie mięśni, nieprawidłowa praca zwieraczy oraz problemy z koordynacją ruchową. Drugą równie ważną grupą objawów są: szumy w uszach, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi, kłopoty z pamięcią i zaburzenia snu. Wymienione objawy wskazują na neurologiczne podłoże schorzenia.
Jakie schorzenia leczy neurolog?


Schorzenia kręgosłupa, rwa kulszowa, bóle, migreny i zawroty głowy, udary mózgu, zapalenia mózgu to najczęstsze powody do poszukiwania pomocy u specjalisty neurologa. Neurolog leczy również: stwardnienie rozsiane, padaczkę, nowotwory układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nerwice, miastenia, miopatie, miotania, choroby Alzheimera i Parkinsona.


Są to w zdecydowanej większości ciężkie trudno uleczalne schorzenia znacznie pogarszające komfort życia pacjenta. Specjalistyczne leczenie neurologiczne np. w centrach medycznych Scanmed, pozwala na znaczne złagodzenie uciążliwych objawów chorobowych daje możliwość normalnego funkcjonowania.


Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych


Podstawowym badaniem wykonywanym przez lekarza specjalistę, jest wywiad lekarski. Neurolog badający schorzenia związane z układem nerwowym przeprowadza kompleksowe i skrupulatne badanie fizykalne. Dokonuje oceny nerwów czaszkowych, ocenia odruchy i siłę mięśni oraz koordynację ruchową. Ocenie poddawany jest: chód pacjenta, wzrok, słuch, mowa, zdolność pisania oraz pamięć.


W celu dalszej diagnostyki można wykonać badania: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, elektroencefalografię, tomografię emisyjną. Po zdiagnozowaniu lekarz neurolog podejmuje decyzje o zastosowaniu najlepszej dla pacjenta metody leczenia i ewentualnej rehabilitacji.


Metod leczenia w praktyce neurologicznej jest bardzo wiele począwszy od zmiany diety i farmakologii aż po skomplikowane operacje neurochirurgiczne. Sposób leczenia i rehabilitacji powinien przywrócić pacjentowi funkcje życiowe utracone na skutek choroby neurologicznej.

 

 

2019-04-26