Konferencje naukowe i warsztaty dla lekarzy

Obowiązkiem każdego lekarza jest leczenie pacjentów zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zawód lekarza wiąże się z koniecznością niemal ciągłego uzupełniania własnej wiedzy, gdyż medycyna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną naukową.

Skąd lekarz czerpie wiedzę?

Lekarz wykonując swoją pracę powinien opierać się na aktualnej wiedzy medycznej. Zalicza się do niej:

  • zasób własnej wiedzy lekarza,
  • obowiązujące standardy oraz wytyczne różnych organizacji i towarzystw lekarskich,
  • charakterystyki produktów leczniczych.

W dobie komputerów podstawowymi źródłami informacji umożliwiającymi lekarzowi oraz innym pracownikom służby zdrowia ciągłe uzupełnianie i poszerzanie wiedzy są portale medyczne. Są na nich zamieszczane różnego rodzaju materiały: filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne oraz specjalistyczne artykuły o wybranej tematyce z zakresu medycyny. Tego rodzaju źródłem wiedzy medycznej jest profesjonalny portal dla lekarzy Tevamed. Bardzo ważnym, wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji są konferencje naukowe oraz warsztaty organizowane dla lekarzy z długoletnią praktyką zawodową, ale również dla studentów kierunków medycznych i absolwentów rozpoczynających pracę w zawodzie.

 

Zaletą uczestnictwa w konferencjach i warsztatach jest spotkanie się z innymi specjalistami oraz możliwość wymiany doświadczeń z własnej praktyki. Informacje o planowanych i organizowanych wydarzeniach w świecie medycyny zamieszczane są na portalach medycznych. Można je znaleźć m.in. na portalu Tevamed w zakładce „kalendarz wydarzeń”.

Cele konferencji i warsztatów medycznych

Każdy lekarz ma obowiązek uzupełniania własnej wiedzy przez cały okres wykonywania swojego zawodu. Konsekwencją zastosowania przez niego przestarzałej terapii, która została uznana za szkodliwą lub zastąpiona skuteczniejszą może być postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność karna. Medycyna jest dziedziną nauki odznaczającą się dynamicznym rozwojem. Podlega ona ciągłym zmianom, zwłaszcza w zakresie nowych technologii oraz sposobów leczenia i postępowania terapeutycznego, dlatego od lekarzy wymaga się nieustannego dokształcania się. W tym celu organizowane są konferencje i warsztaty medyczne, które umożliwiają:

  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami medycyny w sposób teoretyczny i praktyczny,
  • rozwijanie pasji naukowych,
  • poszerzanie własnej wiedzy medycznej z różnych jej dziedzin,
  • rozwój własnego potencjału naukowego,
  • dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami różnych dziedzin medycyny.

 

 

2017-09-06