Lateran

Matka i Głowa wszystkich kościołów Wiecznego Miasta i całego świata, Arcybazylika Świętych Janów mieści się na Lateranie, czyli w zespole pałacowo-kościelnym na rzymskim Mons Caelius. To jedno z najważniejszych miejsc chrześcijańskiej cywilizacji.

Lateran powstał w IV wieku z inicjatywy cesarza Konstantyna Wielkiego na fundamentach potężnych i dostojnych rzymskich koszar Equites Singularis. Pełna nazwa tego dostojnego miejsca brzmi Papieska Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

 

Dostojna Arcybazylika przez niemal tysiąc lat była częścią rezydencji papieży. Od roku 313 nie istniało świętsze miejsce w Europie. Lateran jest miejscem spoczynku wielu relikwii oraz doczesnych szczątków dwudziestu trzech papieży i wielu kardynałów.

 

Niekwestionowana jest świętość tego niezwykłego miejsca. Przy arcybazylice osadzony został niewielki budynek, w którym funkcjonuje dawna kaplica papieska Sancta sanctorum, miejsce pełne relikwii chrześcijańskich i niezwykłego obrazu Chrystusa Acheiropoieton. Według legendy tworzył go św. Łukasz, a malowanie ukończyli aniołowie.


Lateran traci na znaczeniu za sprawą pontyfikatu Benedykta XI, który przeniósł siedzibę papieży do Perugii. Później Klemens V przeprowadził papieski dwór do Awinionu. Jednak prawdziwą klęską był pożar na Lateranie w 1308. Dlatego papież Grzegorz XI, ostatni z papieży 'niewoli awiniońskiej' przeniósł rezydencję papieży na Watykan.

 

Jednak wierni szybko odbudowali potęgę Arcybazyliki, w której w 1423 po raz pierwszy w chrześcijaństwie otwarto miejsce szczególne - Drzwi Święte. Symbolizują one, że tylko przez Chrystusa chrześcijanin odnajdzie drogę do Ojca. Drzwi Święte otwierane są z okazji Roku Świętego i symbolizują oczyszczenie się z grzechów.

 

Kościół św. Janów na Lateranie nosi miano bazyliki patriarchalnej oraz Arcybazyliki. Świątynia podlega bezpośrednio papieżowi, a znajdujący się w niej tron i ołtarz są przeznaczone dla papieża lub wskazanych bezpośrednio przez niego prałatów. 
 

 

 

 

2015-01-02