Prawidłowe hydroizolacje elementów budynku

Szczelny system izolacji zapobiega długotrwałemu kontaktowi balkonu lub tarasu z wilgocią. Dlaczego warto zabezpieczać się przed wpływem wilgoci? Zabezpiecza zbrojenie przed korozją a płycie balkonowej umożliwia właściwe funkcjonowanie. Prawidłowa hydroizolacja chroni konstrukcję balkonu i tarasu oraz wpływa na jakość i trwałość użytkowania.

Balkony i tarasy to szczególnie w ciepłe i słoneczne dni niezwykle przydatne elementy obiektu budowlanego. Często sięgają poza bryłę budynku, co szczególnie naraża je na niesprzyjające czynniki zewnętrzne. Różnorodne skoki temperatury i wilgoci zmuszają inwestora do szczególnej dbałości o hydroizolację tych elementów.

 

Do niezawodnej hydroizolacji obiektu budowlanego niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych materiałów o wysokiej jakości. Inwestor budujący dom powinien zastosować materiały hydroizolacyjne według takich kryteriów, jak rodzaj elementu konstrukcyjnego oraz zakres pracy jego podłoża według zasady, że im większa jest izolowana powierzchnia, tym bardziej zastosowane materiały izolacyjny powinny charakteryzować się elastycznością.

 

- Elastyczne połączenie jest szczególnie ważne w miejscach, w których występują znaczne naprężenia konstrukcyjne lub materiałowe, np. przy połączeniach powierzchni poziomej ze ścianą. Zastosowanie preparatów posiadających zdolność mostkowania rys zapewni szczelność w przypadku pojawienia się zarysowań, podczas gdy sztywna powłoka pęknie i pozwoli wniknąć wilgoci – zaznacza Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber.

 

Hydroizolację balkonu i tarasu w budynku zapewnią elastyczne hydroizolacje na bazie mineralnej, wzbogacone polimerami. Umożliwiają one szczelność, są odporne na mróz, upływ czasu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

Czynnikiem branym pod uwagę przy doborze izolacji jest położenie tarasu, który mógł zostać osadzony na naturalnym gruncie lub na istniejącej konstrukcji nadziemnej. Wykonanie izolacji balkonu i tarasu ochroni nie tylko te wrażliwe elementy, ale zabezpieczy cały budynek przed wnikaniem wilgoci w konstrukcję całego obiektu budowlanego. Woda we wnętrzu konstrukcji grozi zawilgoceniem sufitu i stworzeniem wewnątrz budynku optymalnych warunków dla rozwoju niebezpiecznej dla obiektu i jego mieszkańców korozji biologicznej.

Zastosowanie podczas zabezpieczenia elementów budynku jednego systemu hydroizolacji zapewnia kompatybilność poszczególnych składników oraz eliminuje powstawanie kolizji chemicznej. Dedykowane współczesnemu budownictwu systemy hydroizolacji marki Weber w technologii Deitermann to sprawdzone metody izolacji, oparte o doświadczenia i o obecny rozwój nauki.

Zastosowanie prawidłowego wykonawstwa i wykorzystanie dedykowanych rozwiązań systemowych umożliwi na zabezpieczenie balkonu i tarasu przed wodą i wilgocią na wiele lat.

 

 

2017-05-28