Badanie PET-CT. Na czym polega i kiedy je wykonać?

Jedną z innowacyjnych metod diagnostyki obrazowej jest badanie PET-CT czyli pozytonowa tomografia emisyjna w połączeniu z tomografią komputerową. Badanie PET-CT należy do bezbolesnych, nieinwazyjnych, szybkich oraz bezpiecznych dla pacjenta.

Na czym polega badanie PET-CT?


Na początku pacjentowi podawany jest dożylnie radiofarmaceutyk – specjalny środek zawierający izotop promieniotwórczy, który podczas badania ulega ciągłemu rozpadowi, co rejestruje się poprzez wykonywanie zdjęć tomografem komputerowym. Dzięki połączeniu obu technik możemy uzyskać trójwymiarowy obraz wnętrza ciała.

PET-CT jest metodą diagnostyczną, którą stosuję się przede wszystkim w grupie chorób onkologicznych, neurologicznych oraz kardiologicznych. Są w onkologii jednostki chorobowe, w których można postawić ostateczną diagnozę tylko po przeprowadzeniu badania PET-CT.

Szczegółowość i precyzja tej metody wynika z faktu, że metabolizm podanej substancji promieniotwórczej jest o wiele bardziej intensywny w komórkach nowotworowych w porównaniu do komórek zdrowych. W związku z tym zdecydowanie łatwiejsze okazuje się zlokalizowanie choroby i jej wczesne wykrycie w pierwszym stadium, gdy brak jest jeszcze wyraźnych objawów. Wykorzystuje się tą metodę także do oceny zaawansowania procesu chorobowego, możliwości remisji choroby bądź skuteczności prowadzonego leczenia.

Wskazania do badania PET-CT


Jakie są wskazania do wykonania pozytonowej tomografii emisyjnej określa szczegółowo załącznik nr 4L do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 roku. Jest to lista precyzyjnie opisanych chorób, wśród nich są nowotwory, chłoniaki, guzki, przerzuty, padaczka i dodatkowo badania perfuzyjne serca oraz w kierunku żywotności mięśnia sercowego.

 

Wszystkie wskazania wykazane w rozporządzeniu są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostałe są wykonywane odpłatnie. W chwili obecnej możliwość wykonania PET-CT jest dużo szersza, jeszcze jakiś czas temu w Polsce były tylko dwa ośrodki, które dysponowały takim sprzętem diagnostycznym. Na szczęście ta innowacyjna metoda zrobiła się bardziej dostępna. Koszt wykonania PET-CT prywatnie mieści się w przedziale między 4 - 6,5 tysiąca złotych.

Jak wygląda badanie PET-CT


Badanie przeprowadzane jest w wyspecjalizowanych pracowniach z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Bezpieczeństwo i fachowość zapewnia wykwalifikowany personel w postaci radiologów, techników i pielęgniarek. Samo badanie nie jest bolesne ani mocno uciążliwe, trwa od kilkunastu minut do pół godziny.

 

Dnia poprzedniego nie powinno się wykonywać forsownych ćwiczeń, należy unikać picia alkoholu, herbaty lub kawy, dodatkowo pacjent powinien być minimum 4 godziny na czczo przed badaniem. Nie wolno pić słodkich napojów, spożywać słodkich cukierków lub gum do żucia z cukrem. Ponadto, chorzy na cukrzycę powinni zadbać o unormowanie poziomu cukru we krwi. Po dożylnym podaniu kontrastu, w trakcie samego badania nie wolno się poruszać, napinać mięśni, należy leżeć nieruchomo bo tylko dzięki temu uzyskamy najlepsze, niezakłócone badanie.

Przeciwwskazania do badania PET-CT


Absolutnym przeciwwskazaniem do korzystania z tej metody diagnostycznej jest ciąża, dlatego często informuje się pacjentki w wieku rozrodczym o konieczności wykonania testu ciążowego i podpisania stosownego oświadczenia. Niewielkim ograniczeniem jest także karmienie piersią, zaleca się zrobienie dobowej przerwy w karmieniu od momentu podania kontrastu.

Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej znajduje swoje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach medycyny. Ta zaawansowana technologicznie metoda diagnostyczna daje nam coraz większe możliwości skutecznego leczenia, otwiera także furtkę do kolejnych odkryć, które ratują życie i nasze zdrowie.

 

 

Cenomed
Artykuł został przygotowany przez serwis cenomed.pl - wyszukiwarka ośrodków diagnostycznych, zapisy na badania.

 

 

2016-02-19