Aktywność fizyczna spowalnia starzenie się mózgu

O tym, że sport to zdrowie wie każdy. Aktywność fizyczna jest niezbędna do utrzymania prawidłowej wagi, wzmacnia organizm i poprawia samopoczucie. Nowe badania wskazują, że zapobiega też starzeniu się mózgu.

Związek kondycji fizycznej z kondycją mózgu postanowili przeanalizować naukowcy z Boston University School of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Do badania włączono 1583 osoby w ramach Framingham Heart Study. Średnia ich wieku wynosiła 40 lat. U żadnego z uczestników nie stwierdzono oznak demencji i chorób serca.

 

Podczas testów na bieżni zmierzono ich wydolność wysiłkową, reakcje serca i ciśnienie krwi. Po dwóch dekadach test wysiłkowy powtórzono. Dokonano również rezonansu magnetycznego mózgu.


Dwukrotna analiza wyników doprowadziła do wykluczenia z eksperymentu osób cierpiących na choroby serca oraz przyjmujących leki beta-adrenolityczne, czyli β-blokery. W końcowej fazie uwzględniono wyniki 1094 osób.


Średnia wydolność wysiłkowa uczestników utrzymywała się na poziomie 39 ml/kg/min. Wydolność oszacowano mierząc długość czasu, jaki badani mogli spędzić na bieżni, zanim ich tętno osiągnęło określony poziom.


Jak wiadomo, mózg zmniejsza swoją objętość w miarę starzenia. Okazało się jednak, że osoby w średnim wieku z dobrą kondycją fizyczną miały większe mózgi niż ich mniej sprawni rówieśnicy, gdy zbadano ich 20 lat później. Badacze odkryli, że każdy spadek wyniku w teście wysiłkowym o 8 jednostek świadczył o dwóch dodatkowych latach starzenia się mózgu. Po wyeliminowaniu osób z chorobami serca i przyjmujących beta-blokery obniżenie sprawności o 8 jednostek przekładało się na jeden dodatkowy rok starzenia się mózgu.


Uczeni zaobserwowali również inną zależność. U osób, które miały wyższe tętno i ciśnienie podczas ćwiczeń na bieżni objętość mózgu także zmalała dwie dekady później.


Badanie ma charakter obserwacyjny. Naukowcy zastrzegają, że nie dowodzi ono, iż słaba kondycja fizyczna powoduje utratę objętości mózgu. Niemniej wyniki sugerują, że aktywność fizyczna w średnim wieku może być niezwykle ważna dla zdrowia. Istnieje obawa, że osoby o mniejszych mózgach mogą być bardziej zagrożone demencją. Wiadomo też, że ryzyko demencji zwiększa wysokie ciśnienie krwi. Regularny ruch natomiast mu zapobiega.

 

 

2016-02-23