Granulocyty we krwi

Podstawową funkcją granulocytów jest ochrona organizmu przed najróżniejszymi, niebezpiecznymi patogenami, którymi są wirusy oraz bakterie. Prawidłowa liczba granulocytów w rozmazie krwi jest gwarancją braku infekcji i dobrego zdrowia. Niebezpieczną informacją mogą być zarówno podwyższone, jak i obniżone wartości granulocytów we krwi.

Granulocyty to ruchome elementy morfotyczne krwi, które w cytoplazmie posiadają ziarnistości oraz charakteryzuje je jądro komórkowe podzielone na segmenty. Granulocyty są krótko żyjącymi - bo do kilku dni - leukocytami, czyli krwinkami białymi. Granulocyty wraz z pozostałymi leukocytami stanowią podstawowy element układu odpornościowego naszego organizmu.

Granulocyty wyróżnia umiejętność pochłaniania barwników o określonej kwasowości lub zasadowości. Stanowią naszą naturalną ochronę przed komórkami nowotworowymi, zakażonymi komórkami własnymi oraz obcymi dla organizmu bakteriami i wirusami. Ich działanie polega na aktywizacji układu odpornościowego po zdiagnozowaniu antygenu.

Granulocyty z uwagi na szeroką zdolność do wybawiania dzielimy na obojętnochłonne, zasadochłonne oraz kwasochłonne.Granulocyty kwasochłonne to eozynofile. Najważniejszą funkcją jaką pełnią eozynofile jest destrukcja obcych dla organizmu białek.

Organizm intensywnie tworzy granulocyty kwasochłonne w okresie rekonwalescencji lub pozbywając się pasożytów, bo eozynofile są współodpowiedzialne za neutralizację antygenów wielokomórkowych. Zwiększona liczba towarzyszy robaczycom oraz alergii. Obniżony poziom lub brak granulocytów kwasochłonnych pojawia się podczas poważnych infekcji bakteryjnych organizmu.

Granulocyty kwasochłonne rozpoczynają swoje istnienie w naszym szpiku kostnym. Następnie docierają do układu krwionośnego, a potem krążąc we krwi integrują się z tkankami.

 

Norma granulocytów kwasochłonnych (EOS)

Odpowiednia ilość eozynofili: 35-350 w 1 mm kwadratowym (średnio 125), procentowo eozynofile stanowią 1-5% (średnio 3%) liczby leukocytów.

Dla kobiet: norma 0-0,45 x 109/l.
Dla mężczyzn: norma 0-0,45 x 109/l.


Granulocyty obojętnochłonne, czyli neutrocyty (neutrofile). Są bardzo szybkie w działaniu, a to czas decyduje o naszym zdrowiu. Neutrofile pierwsze reagują na patogeny atakujące organizm.

Podwyższony poziom granulocytów obojętnochłonnych jest naturalny u kobiet w ciąży oraz palaczy tytoniu. U innych osób podwyższone wartości neutrocytów mają miejsce na ogół podczas ogólnego zakażenia organizmu, po niewielkiej utracie krwi, po chorobach metabolicznych, odniesionych urazach i przebytym niedawno zawale serca.
 
Spadek neutrocytów obserwujemy w czasie anemii, uszkodzenia szpiku kostnego oraz zakażeń grzybiczych, wirusowych, pierwotniakowych i bakteryjnych.

 

Norma granulocytów obojętnochłonnych (NEUT)

Dla kobiet: norma 1,8-7,7 x 109/l.
Dla mężczyzn: norma 1,8-7,7 x 109/l

 


Granulocyty zasadochłonne, czyli bazofile. W ich skład wchodzą enzymy oraz histamina i serotonina. Granulocyty zasadochłonne rozszerzają naczynia krwionośne, zwiększają ich przepuszczalność oraz obniżają krzepliwość krwi.
 

Norma granulocytów zasadochłonnych (BASO)

Dla kobiet: norma 0-0,2 x 109/l.
Dla mężczyzn: norma 0-0,2 x 109/l


 

 

 

2015-02-16