Bezużyteczne antybiotyki dla dzieci

Część środowisk medycznych bije na alarm. Antybiotyki stosowane w leczeniu pospolitych infekcji u dzieci mogą wkrótce stać się bezużyteczne. Przegląd wielu dotychczasowych badań potwierdza niepokojąco wysoki poziom oporności bakterii na leki powszechnie wykorzystywane w leczeniu zakażeń.

Badacze z University of Bristol, University Hospital of Wales i Imperial College London przyjrzeli się skuteczności antybiotyków w leczeniu infekcji układu moczowego u dzieci wywoływanym przez jedną z bardziej powszechnych bakterii – Escherichia coli, czyli pałeczkę okrężnicy. Wyniki okazały się wysoce niepokojące.


W ponad połowie przypadków bakterie były oporne na ampicylinę. Jest to jeden z najczęściej stosowanych na świecie antybiotyków w infekcji dróg moczowych. Oporność na ampicylinę lub jego pochodną amoksycylinę stwierdzono w 53,4% przypadków w krajach rozwiniętych i w 79,8% przypadków w krajach mniej rozwiniętych.

 

Inne zalecane leki również wypadły słabo. Timetoprim był nieskuteczny w 23,6% przypadków w krajach rozwiniętych, kotrimeksazol w 30,2%.


Naukowcy odkryli także, że bakterie były bardziej oporne na antybiotyk w okresie do sześciu miesięcy po tym, jak dziecko go przyjmowało. W ich opinii, lekarze pediatrzy powinni więc unikać przepisywania dzieciom tych samych leków częściej niż raz na pół roku.


W krajach mniej rozwiniętych stosowanie antybiotyków pozostaje często nieuregulowane. Leki te są tam często dostępne bez recepty, co prowadzi do ich nadużywania. Stąd też wynika znacznie większa oporność bakterii na antybiotyki na ich obszarze.


Jeśli chodzi o kraje rozwinięte to zdaniem badaczy, częściowo winni są lekarze rodzinni. Przepisują antybiotyki dzieciom zbyt często i w sytuacjach, kiedy nie są one niezbędne. Jest to również związane z małą wiedzą społeczeństwa na temat konieczności ich stosowania. Pacjenci często sami domagają się antybiotyku od lekarza, często kierując się nadmierną ostrożnością zwłaszcza w przypadku dzieci. W świadomości społecznej funkcjonuje bowiem mit, jakoby antybiotyk był remedium na prawie każdą infekcję. Za wiele z nich odpowiadają jednak wirusy, na które tego typu leki nie działają.


Antybiotyki należy stosować tylko, gdy jest to konieczne przestrzegając zaleceń lekarza. Nie wolno przerywać kuracji antybiotykowej nawet, jeśli objawy ustąpią. Niektóre bakterie mogą bowiem przetrwać, mutować i rozwinąć oporność.

 

 

2016-04-06