Etapy pijaństwa na zdjęciach

Niesamowite XIX wieczne fotografie uzmysławiają nam, jak wyglądała profilaktyka zapobiegania uzależnieniom u swojego zarania. Charles Percy Pickering wykonał zdjęcia, na których prezentowane są etapy pijaństwa, wiązane zapewne z etapami choroby uzależnienia od alkoholu.

Od kiedy profesor Magnus Huss, członek Duńskiej Akademii Nauk w 1852 sformułował koncepcję alkoholizmu jako choroby, prowadzono najróżniejsze działania profilaktyczne i terapeutyczne, mające zapobiegać jego skutkom.

Fotografie z początku II połowy XIX wieku przedstawiają pijaństwo w pięciu aktach. Całość jest odegrana przez osobnika płci męskiej w profesjonalnym studiu fotograficznym.

 


Stage 1: The Sober Stage


Historycy sztuki uważają, że prace te powstały w celach edukacyjnych na zlecenie lokalnej instytucji krzewiącej wstrzemięźliwość. Fotografie mogły być też wykorzystywane przez grawera do tworzenia ilustracji w profilaktycznych książkach poświęconych leczeniu uzależnień.

 

Stage 2: The Buzz

 

Stage 3: The Party Stage

 

Stage 4: The Downfall

 


Stage 5: Regret


Zaproponowana przez Charles Percy Pickering i zapewne obowiązująca wówczas wiedza na temat pięciu stadiów pijaństwa zastąpiona została współcześnie klasyfikacją choroby alkoholowej Komitet Ekspertów dla Spraw Alkoholizmu Światowej Organizacji Zdrowia:

Epizodyczne picie nadmierne. Spożywanie alkoholu jest nieregularne, a okresy nadmiernego picia stosunkowo krótkie, oddzielone dłuższymi przerwami.

Nawykowe picie nadmierne. Bezustanne, nadmierne spożywanie alkoholu. Chory pije systematycznie i regularnie.

Nałóg alkoholowy. Toksykomania alkoholowa. To stan zarówno psychicznego, jak i somatycznego uzależnienia od alkoholu. Zwiększa się tolerancja i pojawia zespół abstynencyjny. Charakterystyczna jest na tym etapie utrata kontroli picia,

Alkoholizm inny i nieokreślony. Alkoholizm, którego z pewnych powodów nie powinno się klasyfikować do wyżej wymienionych etapów alkoholizmu. Często jest to alkoholizm współwystępujący z innymi zaburzeniami psychicznymi.

W Polsce osoba uzależniona od alkoholu może skorzystać z pomocy specjalistów medycznych. Oprócz lekarzy pierwszego kontaktu, wyspecjalizowaną pomocą służą Ośrodki Terapii Uzależnień oraz lokalne samopomocowe grupy.
 

 

 

2015-03-04