Craig Buchan: Commitment

Współczesna sztuka ociera się o najróżniejsze zjawiska kulturowe. Często bywa dokumentacją rzeczywistości dokonaną okiem artysty. Jak w przypadku fotograficznego projektu Commitment prezentującego współczesny dzień zakonnicy.

Szkocki fotografik Craig Buchan zaprezentował światu projekt Commitment. Są to fotografie, na których widzimy uchwycone w obiektywie artysty codzienne prace wykonywane przez siostry zakonne, popularnie zwane Siostrami Klaryskami.

 Bez względu na zainteresowanie życiem duchowym, współczesny człowiek w Europie ma coraz mniejszy kontakt z ludźmi, którzy ofiarowali swoje życie Bogu. Nasze przekonania o tym, jak wygląda codzienność zakonników są pełne stereotypów.

 Siostry Klaryski wyrzekły się wielu przyjemności życia codziennego, jednak chcąc być samowystarczalne korzystają ze sprzętów domowego użytku, kosiarki do trawy, czy z samochodu. Craig Buchan prezentuje normalność, jako ofiarowanie się Bogu.
 


Kim są Siostry Klaryski? Są kobietami żyjącymi w zakonach chrześcijańskiej wspólnoty wyznaniowej, głoszącej zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. 

 Siostry klaryski z Zakonu Świętej Klary (Ordo Sanctae Clarae - OSC) zwanego również Drugim Zakonem Franciszkańskim wywodzą się jeszcze z XIII wieku. Zakon Świętej Klary powstał we Włoszech. Założyła go św. Klara z Asyżu. Przyjęła ona styl życia zaproponowany duchownym przez św. Franciszka.

 Mniszki Klaryski od wieczystej Adoracji (Ordo Monialium Clarissarum a Perpetua Adoratione – OCPA) powstały w 1854 we Francji. Zakon połączył ideał klariańskiego ubóstwa z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia oraz ekspiacji.
 

 

 

2015-02-10