Medytacja i nieswoiste bóle pleców

Medytacja może łagodzić nieswoiste bóle pleców. Podobną skutecznością łagodzenia nieprzyjemnych objawów charakteryzuje się też terapia poznawczo-behawioralna. Obie metody łagodzą dolegliwości docierające do nas ze strony kręgosłupa skuteczniej niż tradycyjne leczenie bólu.

Medytacja jest rodzajem rozmyślania, duchowego wyciszenia, a dla niektórych formą modlitwy. Na poziomie biologicznym jest odrętwieniem, organizm wyraźnie zwalnia swoje tempo. Wyhamowuje rytm serca, przemiana materii zmniejsza się zużycie tlenu. Medytacji towarzyszy też słabsze ukrwienie i napięcie mięśni szkieletowych.


Badacze z Group Health Research Institute w USA oraz University of Washington porównali technikę zwaną opartą na uważności redukcją stresu (MSBR - mindfulness-based stress reduction), terapię poznawczo–behawioralną (CBT) z tradycyjnym leczeniem stosowanym przy zwalczaniu nieswoistego bólu dolnej części pleców.

 

Określenie nieswoisty oznacza, że nie ma on żadnych oczywistych przyczyn, takich jak chociażby wypadnięcie dysku. Nieswoiste objawy nie są przypisane na stałe jednej, określonej chorobie.


MBSR łączy w sobie elementy jogi i medytacji. Uczy koncentrowania uwagi na bieżącej chwili i jej akceptacji, cierpliwości, zwiększenia samoświadomości i uwolnienia od schematów. Ma pomóc pacjentowi zaakceptować dyskomfort wywołany bólem i związane z nim nieprzyjemne emocje.


CBT, czyli terapia poznawczo–behawioralna
pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, a więc także sposób reagowania na pojawiające się dolegliwości bólowe.


W badaniu wzięło udział 342 osoby w wieku od 20 do 70 lat. Wszyscy cierpieli na nieswoisty ból pleców trwający dłużej niż 3 miesiące. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Ochotnicy z grup MSBR i CBT zostali poddani dwugodzinnym sesjom treningowym odbywającym się co tydzień przez 8 tygodni. Pozostali stosowali tradycyjne metody leczenia.


Po 26 miesiącach przeprowadzono badanie kontrolne. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku MSBR. Poprawę w zakresie funkcjonalnych ograniczeń zauważono u 60,5% chorych. CBT okazała się pomocna w tym zakresie dla 57,7% badanych. W grupie osób leczonych tradycyjnie poprawę odczuło 44,1% osób.


Przewlekły ból dolnej części pleców jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności w społeczeństwach zachodnich. Istnieje więc spore zapotrzebowanie na skuteczne metody leczenia, które będą szeroko dostępne dla dużej liczby cierpiących.


Taką metodą może być MBSR. Zaletą MBSR jest to, że informacje o technice można zdobyć samodzielnie, na przykład poprzez oglądanie wideo, przeglądanie stron internetowych lub czytając podręcznik szkoleniowy.

 

 

2016-04-15