Samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci

Istnieje wiele czynników środowiskowych i związanych ze stylem życia mogących zwiększać ryzyko przedwczesnego zgonu. Niewiele uwagi poświęca się jednak czynnikom społecznym, jak np. samotność. Okazuje się natomiast, że samotność jest równie niebezpieczna co otyłość, nałogowe palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Naukowcy z Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych dokonali przeglądu badań dotyczących samotności, izolacji społecznej i ich wpływu na ryzyko przedwczesnego zgonu. Łącznie przeanalizowano 70 niezależnych badań prospektywnych, zawierających dane ponad 3,4 miliona osób.

 

Dla celów eksperymentu wyodrębniono trzy typy samotności: samotność określaną jako poczucie izolacji pomimo obecności innych ludzi, izolację społeczną, czyli brak kontaktu z innymi oraz mieszkanie w pojedynkę.


Okazało się, że samotność w dużej mierze wiąże się z większym prawdopodobieństwem śmierci. W przypadku osób mających poczucie osamotnienia ryzyko przedwczesnego zgonu wzrasta o 26%, u izolowanych społecznie o 29%, zaś samotne mieszkanie zwiększa je aż o 32%. Co ciekawe, zależność ta jest bardziej widoczna u osób przed 65 rokiem życia, mimo iż samotność dotyka zazwyczaj osoby starsze.

 

Badacze twierdzą również, że szkodliwe skutki samotności są porównywalne do szkód wyrządzanych przez otyłość, nałogowe palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.


Mimo wszystko związek przyczynowo-skutkowy między samotnością a złym stanem zdrowia nie jest do końca pewny. Zły stan zdrowia może wynikać z samotności i na odwrót, może do niej prowadzić.

 

Zwłaszcza osoby cierpiące na niektóre choroby przewlekłe mogą mieć ograniczone możliwości do spotykania się z innymi.


W ostatnim czasie dosyć często mówi się o epidemii samotności, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Coraz więc osób po 75 roku życia żyje samotnie.

 

Dla wielu z nich jedyną formą kontaktu ze światem jest telewizja. Istnieją jednak metody walki z samotnością. Umożliwiają to Uniwersytety Trzeciego Wieku lub włączenie się w działalność społeczną i wolontariat. Także dostęp do Internetu pozwala ludziom starszym kontaktować się z rodzinami i znajomymi. Pozwala też nawiązywać nowe ciekawe znajomości w podeszłym wieku (pch)

 

 

2015-04-09