Czy dbamy o swój dobry stan psychiczny?

Coraz trudniej jest utrzymać w dobrej kondycji zdrowie psychiczne człowieka. Depresja, zaburzenia snu i nerwice określa się mianem chorób cywilizacyjnych, zjawisk doskonale odnajdujących się we współczesnym świecie. Pojawia się coraz więcej rozwiązań ułatwiających człowiekowi życie oraz skutecznych działań je ratujących, przedłużających... Jak to się ma do troski o nasza higienę psychiczną?

Psychologia, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie jest na pewno systemowo doceniana i w jakiś sposób wykorzystywana w wielu odpowiednich do tego aspektach. Wsparcie psychologiczne bardzo często wpisane jest w kompleksową terapię pacjenta w wielu schorzeniach fizycznych. Spotkać się z nim można więc w leczeniu nowotworowym, ale też i w ratownictwie medycznym. Różnego typu służby interwencyjne posiadają coraz lepsze przygotowanie i wiedzę na temat skutecznego świadczenia chociaż podstaw takich działań. Oczywiście, najlepsza i na pewno prawidłowa forma tego wsparcia jest jednak udzielana przez wykwalifikowanych psychologów. Nie trudno zgadnąć, że najlepiej, jeśli tylko przez nich jest ona wykonywana w zetknięciu z wrażliwą ludzką psychiką. Właściwie to tylko wtedy, kiedy świadczone jest przez psychologów i psychiatrów można je zdefiniować mianem wsparcia psychologicznego.

Wsparcie psychologiczne często traktowane jest jednak jako szerokie pojęcie wsparcia udzielanego danej osobie w szczególnie trudnych, kryzysowych i niecodziennych dla niej sytuacjach. Poza tym, tego typu pomoc posiada bardzo płynną granicę w porównaniu z udzielanym wsparciem emocjonalnym, wsparciem duchowym, czy nawet wsparciem informacyjnym. Jednak cechą wyróżniającą to działanie powinien być przede wszystkim ten fakt, że jest ono udzielane potrzebującym osobom przez psychologów i psychiatrów.

 

Internet ułatwia znalezienie odpowiedniego specjalisty w pobliżu naszego miejsca zamieszkania czy pobytu. Wpisując w wyszukiwarkę hasło psycholog Poznań, czy też psycholog Katowice otrzymamy nie tylko liczne adresy poradni i gabinetów psychologicznych, ale też opinie i uwagi ich klientów.

 

Co bardzo istotne, omawiane wsparcie nie wymaga zacisza bezpiecznego gabinetu psychologicznego, niekiedy nawet nie musi być planowane. Nawet udzielone doraźnie, w tej nagłej, ale wyjątkowej dla osoby chwili staje się często autentycznym kamieniem milowym w dalszym, pomyślnym rozwiązywaniu problemów, czy tez w akceptacji lub zmianie sytuacji. W innych sytuacjach, wsparcie może być uzupełnieniem długotrwałego procesu psychoterapeutycznego.

 

Problemy psychiczne nie zawsze jednak muszą pojawić się w czasie, kiedy zachodzą nieprzewidywane i niechciane zmiany w naszym życiu. Wydarzenia z dzieciństwa mogą wpływać na stan emocjonalny i zdrowie psychiczne wiele lat później, w dorosłym wieku. Ogromne znaczenie mają też w tej kwestii wpływy środowiskowe, uwarunkowanie genetyczne, a nawet progres cywilizacyjny, który nie w każdym aspekcie jest przyjazny dla współczesnej ludzkiej jednostki.

 

Jednak wizyta w gabinecie psychologicznym lub psychiatrycznym nadal bywa tematem tabu. Jeszcze gorzej, kiedy staje się przedmiotem niewybrednych żartów, czy prostackich kpin. Wariat, pomyleniec lub świr - to nadal powszechnie stosowane synonimy ludzi cierpiących na problemy psychiczne. Psychologa lub psychiatrę nadal niektórzy określają mianem lekarza od czubków. Nic więc dziwnego w tym fakcie, że wiele osób woli cierpieć psychicznie, a nawet niszczyć swoje życie zawodowe i społeczne, niż podjąć kroki w celu rozpoczęcia psychoterapii.

Na szczęście też, gabinet psychologiczny pozostaje otwarty dla wszystkich potrzebujących wsparcia. Prowadzona w nim terapia i nasze dane osobowe objęte są ścisłą tajemnicą, która jest prawnie wymagana i pozwala pozostać nam w pełni anonimowymi klientami.

W pełni popierając słuszny styl życia polegający na dbaniu o zdrowie fizyczne, radzimy równie aktywnie troszczyć się o zdrowie psychiczne swoje i osób nam najbliższych.

 

 

2019-06-19