Psychologia pozytywna. Jak nauczyć się pozytywnego myślenia?

Psychologia pozytywna jest wykorzystywana w pracy specjalistów, którzy prowadzą coaching, mentoring oraz psychoterapie indywidualne, grupowe i par.

Według psychologii pozytywnej warto korzystnie patrzeć na każdą sytuację życiową. Należy również wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, a także odkryć własne zdolności i zalety.

Czym jest psychologia pozytywna?

Psychologia pozytywna zajmuje się takimi zagadnieniami, jak szczęście, dobre samopoczucie, etyka oraz cnoty ludzi. Jest to jeden z nurtów psychologii, który propaguje ideę pozytywnego myślenia. Według psychologii pozytywnej optymizm i dobre nastawienie do życia gwarantują szczęście.

 

Psycholodzy, pracujący w tym nurcie, uczą klientów odkrywać swoje zalety i potencjał, znajdować pozytywne strony każdej sytuacji i wyciągać wnioski z doświadczeń żtciowych. Dzięki temu osoba, którą spotkają trudności, będzie miała siłę i motywację do pokonania ich.

 

Psychologia pozytywna głosi również, że nie warto martwić się tym, co jeszcze nie nastąpiło. Psychologię pozytywną rozpowszechnił amerykański psycholog Martin Seligman. Wzorował się on, między innymi, na Arystotelesie, Carlu Rogersie i Abrahamie Maslowie. Zasady psychologii pozytywnej wykorzystuje psychoterapia indywidualna i grupowa, coaching, mentoring oraz terapia par.

Zasady i zalety stosowania psychologii pozytywnej

Według psychologów pozytywnego myślenia można się nauczyć poprzez codzienny trening. Osoby, które mają z tym trudności, powinny skorzystać z pomocy specjalisty, czyli psychologa, mentora lub coacha. Stosowanie psychologii pozytywnej obejmuje kilka zasad.

 

Po pierwsze należy poznać własne zdolności, zalety i talenty, a także zaakceptować siebie ze wszystkimi niedoskonałościami i wadami. Każdy z nas jest niepowtarzany, więc nie warto tracić czasu na porównywanie się z innymi ludźmi. Dzięki tej wiedzy nabywa się pewności siebie i podwyższa samoocenę.

 

W kolejnym kroku warto docenić dobre i złe doświadczenia życiowe. Według psychologii pozytywnej wszelkie przeżycia, nawet te najgorsze, budują osobowość i ją rozwijają.

 

Po trzecie należy w każdej sytuacji życiowej dostrzegać zalety i wyciągać wnioski. W ten sposób łatwiej będzie przetrwać ewentualne trudności i zapobiec popełnieniu tych samych błędów.

 

Ponadto warto nauczyć się wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem oraz czerpania radości z prostych sytuacji, na przykład realizowania pasji czy spotkania z przyjaciółmi. Psycholodzy radzą również, żeby otaczać się ludźmi, którzy mają pozytywne podejście do życia i nie wywołują w nas negatywnych uczuć.

 

 

2016-12-18