Paracetamol może zmniejszać zdolność odczuwania emocji

Paracetamol, środek farmaceutyczny powszechnie używany na dolegliwości bólowe, redukuje nie tylko ból, ale też umiejętność odczuwania emocji. Informacja ta może być szczególnie istotna dla osób stosujących lek długoterminowo w celu złagodzenia przewlekłego bólu organizmu.

Naukowcy z Ohio State University przeprowadzili dwa badania z udziałem 82 studentów w pierwszym i 85 w drugim. Badanych losowo przydzielono do dwóch grup. Połowa uczestników otrzymała dawkę 1000 mg paracetamolu, a druga połowa identycznie wyglądające placebo.

 

Po upływie godziny zostali oni poproszeni o ocenienie 40 zdjęć. Służyły one naukowcom do wywołania reakcji emocjonalnych. Znalazło się wśród nich 10 zdjęć nieprzyjemnych (np. fotografie płaczących i niedożywionych dzieci), 5 umiarkowanie nieprzyjemnych, 10 neutralnych (np. krowy na łące), 5 umiarkowanie przyjemnych i 10 bardzo przyjemnych (np. dzieci bawiące się ze zwierzętami).

 

W pierwszym badaniu po obejrzeniu każdego obrazu ochotnicy przyznawali im punkty od minus 5 do plus 5, w zależności od tego, jak pozytywne czy negatywne emocje obraz wywołał. Następnie uczestnicy oglądali zdjęcia ponownie w innej, losowej kolejności oraz oceniali je ponownie. Tym razem skala not wynosiła od 0 do 10, 0 dla zdjęć nie wywołujących reakcji emocjonalnej, 10 – obrazów niezwykle emocjonalnych.

 

W drugim badaniu studenci oglądali wszystkie zdjęcia ponownie w innym losowym porządku. Mieli również przypisywać im punkty podobnie, jak w poprzednim badaniu. Dodatkowo zostali jednak poproszeni o ocenę nasycenia zdjęć kolorem niebieskim za pomocą 11 punktowej skali – od 0 do 10.

 

Po wyliczeniu średnich ocen pobudzenia emocjonalnego okazało się, że osoby zażywające paracetamol zgłaszały nieco mniej intensywne reakcje niż osoby łykające placebo. Zdjęcia nieprzyjemne wydawały im się mniej negatywne, a przyjemne mniej pozytywne. Różnice nie były jednak znaczne. Średnia ocen badanych pod wpływem paracetamolu wynosiła 5,85, zaś przyjmujących placebo 6,76. Nie było natomiast różnic w ocenie stopnia koloru.

Uczeni spekulują, że lek może wywoływać neurochemiczne zmiany, wpływające na procesy psychiczne oraz zmieniać wrażliwość na bodźce emocjonalne. Konieczne są więc dalsze badania potencjalnych skutków ubocznych tego popularnego i skutecznego środka przeciwbólowego. (pch)
 

 

 

2015-05-07