Otyli ludzie spożywają więcej cukru niż im się wydaje

Nadmiar cukru jest niebezpieczny dla zdrowia. Tymczasem osoby otyłe jedzą więcej cukru niż im się wydaje. Do takich wniosków doszli brytyjscy uczeni, badając związek pomiędzy spożywaniem cukru, a nadwagą organizmu.

Naukowcy z uniwersytetów w Reading i Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz Arizona State University w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić, czy osoby jedzące więcej cukru są bardziej narażone na nadwagę. W eksperymencie wzięło udział ponad 1700 osób z Norfolk w wieku od 39 do 79 lat.

 

Uczeni zebrali informacje na temat ich wskaźnika BMI i stylu życia. Wcześniejsze badania obserwacyjne dotyczące wpływu konsumpcji cukru na otyłość dostarczały sprzecznych wyników. Zazwyczaj opierały się na kwestionariuszach żywności bądź dziennikach dietetycznych ochotników.

 

Istnieją jednak obawy, że badani mogą nieprawidłowo szacować spożycie cukru – zaniżać lub zawyżać. Stąd też uczeni postanowili zbadać tę zależność za pomocą dwóch różnych metod pomiaru. Posłużyli się więc zarówno dziennikami dietetycznymi, jak i bardziej obiektywnym badaniem poziomu cukru w moczu.

Po trzech latach testów uczestnikom eksperymentu ponownie zmierzono wskaźnik BMI oraz obwód talii. Rezultat był zaskakujący. Pomiędzy wynikami pomiarów cukru w moczu a pamiętnikami dietetycznymi istniały uderzające rozbieżności.

 

Okazało się, że u badanych mających najwyższy poziom cukru w moczu ryzyko wystąpienia otyłości było znacznie większe. Aż 71% z nich miało nawagę w porównaniu do 58% z najniższym stężeniem. Wysokie spożycie cukru wiązało się natomiast ze wzrostem ryzyka otyłości o 54%.

 

Dzienniki dietetyczne wskazywały jednak na odwrotną zależność. Wśród osób deklarujących najwyższe spożycie cukru nadwagę miało 61%, w stosunku do 73%, twierdzących, że jedli go najmniej. Osoby zgłaszające najwyższe spożycie cukru w stosunku do ich ogólnego spożycia kalorii były też o 44% mniej narażone na nadwagę po trzech latach testów.

Tak odmienne wyniki sugerują, że osoby otyłe zaniżają szacunki co do ilości konsumowanego cukru. Eksperyment może też wyjaśniać, dlaczego niektóre wcześniejsze doświadczenia nie wykazały związku między cukrem a otyłością. Aby określić rzeczywisty wpływ tego związku na nadwagę, potrzebne są zatem bardziej obiektywne badania niż wywiady żywieniowe. (pch)

 

 

2015-04-26