Sześć typów otyłości

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zidentyfikowali sześć różnych typów otyłości. Dzięki temu każdy typ będzie można leczyć przy wykorzystaniu innego ukierunkowanego programu leczenia.

Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii i Harvard School of Public Health w USA przeanalizowali dane dotyczące ponad 4000 otyłych dorosłych osób z BMI powyżej 30, biorących udział w Yorkshire Health Study.

 

Eksperyment miał na celu sprawdzenie, czy osoby otyłe można sklasyfikować na podstawie zdrowia, czynników socjodemograficznych i zachowania. W badaniu wzięto pod uwagę wiek, płeć, pochodzenie etniczne, status społeczno – ekonomiczny i stan zdrowia.

 

Kwestionariusze wypełnione przez badanych zawierały też informacje na temat palenia papierosów, ilości spożywanego alkoholu, aktywności fizycznej i diet.

Badanie pozwoliło na wyodrębnienie sześciu następujących grup otyłości:


- młode zdrowe kobiety, otyłe bez powikłań związanych z otyłością, jak np. cukrzyca typu II
- mężczyźni spożywający nie mniej niż 2 l alkoholu w tygodniu
- osoby z obniżonym samopoczuciem, głównie kobiety ze słabym zdrowiem psychicznym
- osoby fizycznie chore, starsze cierpiące na choroby przewlekłe
- osoby biedne, dotknięte chorobami przewlekłymi.

Otyli ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 są często zaliczani do tej samej kategorii i leczeni w ten sam sposób. Rozpoznanie właściwej podgrupy otyłości może pomóc w wyborze odpowiednio ukierunkowanego programu leczenia.

 

Ludzie mają bowiem różny poziom sprawności metabolicznej organizmu i wymagają różnych interwencji. Ponadto otyłość niektórych osób może być np. związana ze spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu, podczas gdy u innych wynika z braku ruchu i niewłaściwej diety.

Badanie nie zawiera niestety wskazówek dotyczących wyboru metod leczenia. Wyznacza jednak nowy kierunek studiom dotyczącym walki z epidemią otyłości. Jak na razie najlepszym sposobem na osiągnięcie zdrowej wagi jest zrównoważona dieta, regularne ćwiczenia i rezygnacja z używek. (pch)

 

 

 

2015-04-28