Jak nauczyć się języka obcego?

Próbowaliście kiedykolwiek nauczyć się mówić w obcym języku? Większość z nas naukę w szkole kojarzy z mozolnym wkuwaniem słówek i gramatyki. Z umiejętnościami jednak jest różnie. Dlaczego?

Metod skutecznego uczenia się obcych języków jest wiele, to rzecz oczywista. Percepcja u każdego z nas przebiega bowiem nieco inaczej. Inne bodźce stymulować będą naukę u tzw. wzrokowców, jeszcze inne w przypadku słuchowców czy kinestatyków.

 

Abstrahując jednak od stylów uczenia się, które stanowią prostą konsekwencję większej aktywności jednej z półkul mózgowych, języka obcego można się najszybciej nauczyć przez tzw. osłuchanie.


Paul Sulzberger z Victoria University przekonuje, że najefektywniejszym sposobem jest tzw. zanurzenie w języku, z jakim spotykamy się, wyjeżdżając za granicę. To dlatego podróżnicy są poliglotami. Podejmując kolejne wyprawy, nabywają umiejętność posługiwania się obcym językiem przez aktywny z nim kontakt w codziennym życiu.

 

Podobnie korzystnie zadziała oglądanie  i słuchanie programów telewizyjnych lub radiowych. Nieistotne, że na początku przekaz będzie dla nas niezrozumiały. Okazuje się, że zrozumienie treści wcale nie jest konieczne… Jak to możliwe?


Prowadzone przez Sulzbergera badania przyniosły odpowiedź na to pytanie. Mechanizm działania mózgu jest bezlitosny. Gdy próbujemy nauczyć się nowych słów, najczęściej wyrwanych z kontekstu, najprawdopodobniej dla reprezentujących je dźwięków nie powstanie w mózgu żadna reprezentacja neuronalna.

 

To dlatego tak ważny jest kontakt z obcym językiem i osłuchanie się struktur, pod wpływem którego tkanka nerwowa, niezbędna do nauki i zrozumienia nowego języka, rozwinie się automatycznie.


Co ciekawe, nauka drugiego czy kolejnego języka jest wskazana w każdym wieku. Naukowcy dowiedli, że poznawanie obcego języka korzystnie oddziałuje na zdolności intelektualne i pomaga opóźnić starzenie się mózgu.

 

Przeprowadzone badania dowiodły, że ludzie posługujący się co najmniej 2 językami prezentowali umiejętności znacznie bardziej rozwinięte niż można by się spodziewać na podstawie ich wyników IQ z dzieciństwa. Działo się tak nawet wtedy, gdy obcego języka nauczyli się w dorosłym czy wręcz podeszłym wieku. (bp)
 

 

 

2015-01-20