Program Czyste Powietrze szansą dla zdrowia. Możliwość termomodernizacji domów

Nowy, rządowy program ma ułatwić przeprowadzenie skutecznej termomodernizacji starych domów jednorodzinnych, jak też pozwolić na wdrożenie nowoczesnych metod efektywnego zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze ułatwi właścicielom domów przeprowadzenie zmian zmniejszających ilość zużywanej energii cieplnej,

W Polsce w najlepsze trwa teraz sezon grzewczy, co oznacza, że do atmosfery tuż nad naszymi głowami emitowana jest ogromna masa bardzo niebezpiecznych dla ludzi substancji. Niestety, zajmujemy jedną z najwyższych pozycji na czarnej liście krajów najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Według informacji analizowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), istniejące zanieczyszczenie powietrza zabija w ciągu roku około 6,5 miliona osób na całym świecie. Narodowy Fundusz Zdrowia już w raporcie za 2017 wskazał smog, jako przyczynę rosnącej fali zgonów w naszym kraju.

Niebezpieczny dla zdrowia i życia smog jest coraz większym utrapieniem dla mieszkańców Polski. Żeby ratować się przed tragicznymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, niezbędne wydaj się różne, zintegrowane działania instytucji rządowych. Nadrzędnym celem działania powinno być szybkie zminimalizowanie emisji do atmosfery szkodliwych, chorobotwórczych pyłów. Przykładem takich antysmogowych prób mniej lub bardziej efektywnego działania, jest wdrożony niedawno przez Resort Środowiska program Czyste Powietrze, który ma miejsce dzięki porozumieniu, jakie zawarła instytucja Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z Bankiem Ochrony Środowiska i z szesnastoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Założenie programu są oparte na tym, że właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie na remont termomodernizacyjny. Dlaczego dofinansowanie powinno trafić do tych osób? Za niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenie powietrza w sporej mierze jest odpowiedzialne stosowanie w domach jednorodzinnych niewskazanych materiałów i ich spalanie w przestarzałych piecach domowych. Domowe kotły to przecież nie tylko ogrzewanie, ale też mini-spalarnie śmieci.

 

Odbiorcami termomodernizacyjnego programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne mieszkające w Polsce, które mają prawo własności nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego lub też osoby będące współwłaścicielami wymagającego termomodernizacji domu.

 

Rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze jest szansą, która pozwala na otrzymanie realnego wsparcia finansowego na stworzenie nowoczesnej, izolującej obiekt elewacji, jak też na wymianę na nową starej stolarki okiennej lub niewskazanego, ale działającego wysoko-emisyjnego kotła grzewczego i użycia odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Dofinansowanie może mieć od 40 do nawet 90% kwalifikowanych kosztów inwestycji termomodernizacyjnej. Osoby posiadające najniższe dochody mają więc otrzymać do 90% dotacji. Maksymalny koszt kwotowy pomocy w ramach programu Czyste Powietrze ma wynieść 53 000 złotych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pl.weber w dziale Program Czyste Powietrze.

 

 

2019-02-16