Naturalna woda mineralna. Fundament życia i zdrowia

Woda, którą pijemy zmieniła swój skład na przestrzeni wieków, a nawet kilku lat. Dlatego pełna zdrowych, niezbędnych dla życia składników naturalna woda mineralna jest coraz mniej dostępna. Co więc warto wiedzieć o spożywanej przez nas na co dzień wodzie?

Woda jest źródłem wszelkiego życia na Ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że woda nie zawsze jest taką samą substancją z punktu widzenia jej znaczenia dla ludzkiego zdrowia. Główny, powszechny podział wody stosowanej do spożycia dzieli ten życiodajny płyn na wodę mineralną, wodę źródlaną, wodę stołową oraz wodę z wodociągów lub ze studni.

 

Na pewno do tych gorąco zalecanych przez specjalistów medycznych do picia, należy woda mineralna, która jest wodą naturalną, posiadającą w swoim składzie chemicznym minimum 1000 mg/dm³ rozpuszczonych substancji stałych w postaci jonów. Taka definicja wody mineralnej powstała przed ponad stu laty, podczas obrad Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w 1911 w Bad Nauheim. Niestety, od tamtej pory jakość spożywanej przez ludzi wody pogorszyła się w sposób tragiczny. Również na przestrzeni ostatnich kilku lat widać sporą różnicę w składzie wody dostarczanej na rynek.

 

W Polsce już kilka razy zaniżano wymogi, jakie powinna spełniać woda mineralna, żeby pozwolić większej ilości producentom wody spożywczej oznaczać swoje produkty nazwa woda mineralna. Co więcej, pojęcie wody mineralnej w polskiej klasyfikacji spożywczej nie jest w tej chwili powiązane ze stopniem zmineralizowania wody. Obecnie, za wodą mineralną uważa się podziemną wodę, inną od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi swoją czystością pierwotną w składzie chemicznym, mikrobiologicznym oraz mineralnym. Woda sprzedawana w butelkach do spożycia przez ludzi wcale nie musi być mineralna, chociaż powszechnie jako synonim jej nazwy stosuje się określenie woda mineralna.

 

Woda mineralna to faktycznie nie tylko jony, ale również takie składniki, jak rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego. Najczęściej są to dwutlenek węgla i siarkowodór. Woda mineralna na ogół jest rodzajem wody wgłębnej, zdobywającej sole mineralne z procesu rozpuszczania minerałów, czy też skał, na które natrafiła w swojej podziemnej wędrówce.

 

Ze względu na niepowtarzalność składu chemicznego wody mineralnej wydobywanej w określonym miejscu, dostępne na rynku naturalne wody diametralnie różnią się od siebie. Warto wybierać świadomie, uwzględniając potrzeby mineralne swojego organizmu, bo niektóre składniki mogą się przysłużyć dobrej kondycji jednej osoby, a drugą wpędzić w choroby.

 

Dlatego coraz częściej zwykła woda z kranu staje się zdrową alternatywą dla dostępnych w sklepie wód mineralnych butelkowanych. Władze wielu polskich miast bezustannie ulepszają i modernizują sieć publicznych wodociągów. Jakość wody z kranu znajduje się pod stałą kontrolą służb sanitarnych. Woda z kranu na ogół też zawiera liczne minerały, takie jak wapń i magnez, tylko w nieco mniejszych proporcjach. Badania składu chemicznego wody z wodociągów dowodzą jednak, że nawet woda z kranu może posiadać ponad 300 mg/dm³ rozpuszczonych składników stałych w postaci jonów. Jest to jakość, którą często oferują nam producenci wody, a niekiedy woda butelkowana nie ma aż tak bogatego składu minerałów.

 

 

 

2018-10-04