Samodzielnie w chorobie

Wielowymiarowość współczesnej medycyny dotyczy nie tylko szerokiego spektrum rozwijających się metod zapobiegania i leczenia najróżniejszych chorób. Zadaniem współczesnej medycyny jest dbanie o godność chorego i minimalizowanie ponoszenia przez chorego społecznych skutków chorób somatycznych.

Niezależność w znoszeniu i przezwyciężaniu skutków chorób to marzenie wielu pacjentów. Oczywiście, niezależność nie jest tożsama z samotnością. Większość chorych potrzebuje ciepłych emocji od osób im bliskich, może nawet od osób nieznanych im wcześniej.

Jednak nawet pacjenci otoczeni przez osoby je wspierające i okazujące im pozytywne emocje pragną wykonywać samodzielnie jak najwięcej czynności. Bardzo często chcą sami wykonywać działania wynikające z wymogów cyklu terapeutycznego.


 

Wsparcia udziela też medycynie rozwój współczesnych technologii - możemy obejrzeć taki przykład na powyższym filmie. Nadciśnienie płucne wymaga przyjmowania regularnych, kontrolowanych dawek odpowiednio dozowanych lekarstw. Zadanie to ułatwia pacjentowi przenośna pompa dozująca. Pompa podaje choremu lek. Przywraca mu godność i niezależność funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Pompa jest zaprogramowana do podskórnego podawania określonych dawek leków w odpowiednich, wskazanych przez lekarza momentach. Rozwój elektroniki w służbie współczesnej medycyny może zapewnić pacjentowi spokój.

 

 

2014-10-20