Udar mózgu

O tym nieprzyjemnym schorzeniu mózgu wspomina się często. Jednak wiedza na temat udaru mózgu na pewno wymaga naszego stałego zainteresowania ze względów prewencyjnych. Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu to incydent mózgowo-naczyniowy, zwany dawniej apopleksją. Poprzez udar mózgu rozumiemy obecnie zespół objawów klinicznych na wskutek wystąpienia ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia funkcjonowania mózgu. To szybko postępujące zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu wywołane uszkodzeniem naczyniowym.

 

Można się śmiać, płakać, rozmawiać lub siedzieć w milczeniu. Udar mózgu może nadejść bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Chory traci równowagę, zamiera w bezruchu lub zachowuje się irracjonalnie z punktu widzenia obserwatora, który w pierwszym momencie nie wie, co się dzieje.

Objawy udaru mózgu związane są z lokalizacją miejsca uszkodzenia. Niestety, bardzo często udar mózgu to stan zagrażającym ludzkiemu życiu. Wymaga natychmiastowej hospitalizacji na przeznaczonym do tego oddziale udarowym.

Udar mózgu to choroba, na której występowanie ma wpływ nieodpowiedniego krążenia krwi w obrębie naczyń krwionośnych w naszym mózgu. Przyczyną udaru mózgu jest niedokrwienie, które uniemożliwia mózgowi wykonywanie odpowiednich czynności.


Mózg to niezwykły narząd, a każda, nawet najdrobniejsza przerwa w dostarczaniu mu tlenu i krwi może doprowadzić do tragicznych skutków. Zagrożenie życia spowodowane podczas udaru mózgu bywa w związku z zaburzeniem funkcji oddychania i związana z nim utrata świadomości chorego.

 

 

Udar mózgu określany jest często mianem wylew do mózgu, jednak nie jest to zbyt precyzyjne określenie. Niemal 80% przypadków wystąpienia udaru mózgu wywołany to niedokrwienie. Jednak 20% udarów mózgu powoduje krwotok.


Dlaczego krążenie mózgowe może zostać zakłócone? Najczęściej swobodny przepływ krwi blokowany jest przez tworzące się w naczyniach krwionośnych zatory i zakrzepy. Czyli udar następuje poprzez zamknięcie naczynia, które doprowadza krew do mózgu.
 
Zdecydowanie rzadziej spotykanym problemem jest udar krwotoczny, do którego dochodzi w chwili pęknięcia naczyń krwionośnych.

Za udar mózgu może również ponosić odpowiedzialność ludzkie serce. Gdy serce funkcjonuje mniej sprawnie, to do mózgu odprowadzana jest za mała ilość krwi. W ten sposób, źle ukrwiony mózg ma coraz większe problemy z prawidłową pracą dla dobra organizmu. Tak więc choroby serca lub układu krążenia automatycznie stają się zagrożeniem dla czynności mózgu.

 

Jakie są objawy udaru mózgu? Najczęściej są to mdłości, zaburzenia mowy, występujące falowo bóle głowy, nagłe porażenie dolnej części twarzy, dostrzegalne porażenie ruchowe, problemy ze wzrokiem, zaburzenie czucia w części ciała oraz utrata świadomości.

Kto jest narażony na udar mózgu? Ryzyko jego wystąpienia wzrasta z wiekiem. Chociaż choroba występuje przede wszystkim u starszych osób, to medycyna rejestruje wypadki udaru mózgu w różnym wieku. Udar mózgu jest ogromnym problemem na całym świecie. 

 

 

2014-11-08