Ketonal - opinie pacjentów wskazują na duże zainteresowanie nowym lekiem

Ketonal, znany z działania przeciwzapalnego, przeciwbólowego i przeciwgorączkowego, jeszcze do niedawna był dostępny na receptę. W 2017 roku nadano mu status leku OTC, co oznacza, że jest powszechnie dostępny.

Ketonal – pozytywna opinia społeczna

Wraz ze zmianą przynależności Ketonalu do kategorii farmaceutycznej odpowiadające za jego produkcję przedsiębiorstwo SANDOZ postanowiło poznać opinię społeczeństwa na temat leku. Realizacją badań zajęła się firma KANTAR TNS, specjalizująca się w badaniu opinii publicznej oraz komunikacji i relacji z klientami. Ankiety były prowadzone w 2018 roku wśród Polaków powyżej 15 lat, którzy kiedykolwiek stosowali Ketonal. Ankietowani mimo krótkotrwałej obecności leku jako OTC (z ang. over-the-counter drug) na rynku farmaceutycznym mają o nim bardzo pozytywne zdanie. Przypisują mu atrybuty związane z nowoczesnością i siłą działania. Wybrane wyniki raportu przedstawiają się następująco:

  • Działa silniej niż inne leki przeciwbólowe – 73%,
  • To lek, po który sięgam, gdy nic innego nie pomaga – 60%,
  • To nowoczesny lek – 59%,
  • To ekspert wśród środków przeciwbólowych – 55%,
  • To lek na każdy ból – 51%,
  • To sprawdzony lek, któremu mogę zaufać – 42%.

Wśród nieco rzadziej wskazywanych atrybutów Ketonalu respondenci podkreślali: bezpieczeństwo stosowania, adekwatność ceny do jakości, niską cenę, popularność i znajomość marki, rekomendowanie leku przez lekarzy. Należy zaznaczyć, iż 1/3 ankietowanych uznaje Ketonal za jedyną marką dla siebie i pierwszy wybór w przypadku bólu. Oprócz przytoczonych wyżej ogólnopolskich badań nie sposób nie wspomnieć o wielu pochlebnych komentarzach na temat Ketonalu, jakie użytkownicy zostawiają na stronach internetowych aptek.

Ketonal – popularność leku w sprzedaży

Światowy lider w zakresie zbierania i opracowywania danych medycznych IQVIA Pharmascope dokonał w 2018 roku analizy sprzedaży wartościowej produktów należących do grupy 02A1, czyli doustnych leków przeciwbólowych dla dorosłych. Wyniki tej analizy dla drugiego kwartału 2018 roku prezentują się tak:

  • miejsce pierwsze – KETONAL ACTIVE 20 kapsułek 8830 tys. zł,
  • miejsce drugie – SKU nr 2 6856 tys. zł,
  • miejsce trzecie – SKU nr 3 6680 tys. zł.

SKU to skrót jednostki magazynowej wywodzący się z angielskiej nazwy stock keeping unit, określany jako identyfikator do zarządzania danym towarem.

Ketonal – powszechność stosowania w związku z szerokim i szybkim działaniem

Ketonal ze względu na obecną w jego składzie substancję czynną o nazwie ketoprofen zaliczany jest do powszechnie stosowanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Popularność leku wynika z jego skuteczności w zwalczaniu dolegliwości bólowych i szerokiego spektrum działania terapeutycznego. Warto po niego sięgnąć w przypadku lekkich bądź umiarkowanych dolegliwości bólowych. Używany jest przede wszystkim przy bólach reumatycznych i reumatoidalnych, w tym pojawiających się w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Okazuje się pomocny przy bólach głowy (w tym nawet migrenowych), zębów, kręgosłupa, menstruacyjnych, towarzyszących po operacjach i urazach oraz nerwobólach. Dodatkowo należy podkreślić, iż Ketonal wyróżnia się bardzo szybkim działaniem. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Zaczyna działać mniej więcej po 30 minutach od zażycia, a maksymalne stężenie osiąga w surowicy po średnio 2 godzinach.

Ketonal – powszechność stosowania w związku z bezpieczeństwem

Na uwagę zasługuje fakt, że profil bezpieczeństwa ketoprofenu jest porównywalny z profilem innych NLPZ (np. ibuprofenu, naproksenu czy deksketoprofenu), które już od dawna są lekami ogólnodostępnymi. Każdy lek OTC jest bezpieczny pod warunkiem, że będzie stosowany zgodnie z zaleceniami. Nie ma leku, który nieodpowiednio używany, nie spowodowałby ryzyka powstania skutków niepożądanych. Jednak Ketonal, tak jak inne farmaceutyki, podlega ciągłym kontrolom nad ich występowaniem. Pamiętajmy też, że zanim zmieniono kategorię farmaceutyczną leku, musiał on spełnić kryteria określone prawnie przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczych do poszczególnych kategorii dostępności (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1292). Jego dopuszczenie do ogólnodostępnej sprzedaży zostało poparte kompleksową analizą szerokiego grona ekspertów, a decyzję zatwierdziły naczelne instytucje, takie jak Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

 

2020-04-16