Zanieczyszczenie powietrza coraz bardziej niebezpieczne

Od lat sezon grzewczy w Polsce jednoznacznie kojarzy się ze smogiem, czyli nienaturalnym i niebezpiecznym zjawiskiem atmosferycznym, opartym o współwystępowanie związków chemicznych i cząstek pyłów w powietrzu. Skąd bierze się tak ogromne zanieczyszczenie? Co w związku ze smogiem grozi nam obecnej jesieni i najbliższej zimy?

Skąd bierze się smog?
 

Wraz z nadchodzącym coraz szybciej chłodem możemy spodziewać się też zwiększonego zanieczyszczenia gazowego i pyłowego powietrza. Związane jest to często z nieodpowiedzialnym stosowaniem jako opału, czyli źródła energii najróżniejszych, nie przeznaczonych do spalania śmieci, przedmiotów oraz różnych palnych substancji. Jednak zwiększona emisja dwutlenku siarki, unoszące się w powietrzu tlenki azotu, ołów, pył węglowy i inne pyły, tlenek oraz dwutlenek węgla, czy ozon troposferyczny to jednak przede wszystkim negatywny efekt industrializacji, wzrost liczby ludności na świecie oraz liczby i intensywności środków transportu. Największym sprawcą pyłowego i gazowego zanieczyszczenia powietrza nie tylko w Polsce jest przemysł paliwowo-energetyczny.


Czy powinniśmy się obawiać zanieczyszczenia powietrza?
 

Smog zawiera przeróżne cząstki pyłu oraz związki chemiczne, które posiadają udowodniony badaniami i analizą negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego zanieczyszczenie w atmosferze zagraża układowi oddechowemu wszystkich mieszkańców Polski. Jednak najgroźniejszy jest jego wpływ na zdrowie osób w wieku rozwojowym, czyli najmłodszych, a oprócz tego na zdrowie kobiet w ciąży oraz stan osób starszych, szczególnie wtedy, jeśli cierpią one na rozmaite, coraz popularniejsze choroby przewlekłe.


Sprawdzaj informacje o stężeniu zanieczyszczenia gazowego i pyłowego


Przez najbliższe pół roku powinniśmy z uwagą śledzić wszelkie wiarygodne informacje i aktualne dane o stanie zanieczyszczenia gazowego i pyłowego we wdychanym powietrzu oraz starać się unikać ekspozycji na groźne toksyny w dniach, kiedy ich dopuszczalne stężenie będzie znacznie przekroczone. Zanieczyszczenie gazowe atmosfery obejmuje najczęściej tlenki azotu (NOx), tlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), jak też lotne związki organiczne.


Normy dla pyłów drobnych PM10
 

Dopuszczalne stężenie dla niebezpiecznych pyłów jest nieco odmienne w Polsce niż w normach wskazywanych przez Unię Europejską. W naszym kraju określone normy dla pyłów drobnych PM10 wynoszą:

  • dobowy poziom dopuszczalny 50 µg/m3;
  • dobowy poziom informowania 200 µg/m3;
  • dobowy poziom alarmowy 300 µg/m3.


Czym jest efekt szklarniowy?
 

Efektem postępującego zanieczyszczenia powietrza jest efekt szklarniowy. W dolnych warstwach naszej atmosfery zwiększa się stężenie gazów, które absorbują podczerwone promieniowanie słoneczne. Ogromne masy powietrza podnoszą w ten sposób swoją średnią temperaturę i prowadzą do nieodwracalnych zmian klimatu na naszej planecie. Przykładami gazów szklarnianych jest para wodna, freon, dwutlenek węgla, metan, czy podtlenek azotu.


Mikroplastik w atmosferze
 

Otaczający nas smog z każdym rokiem potrafi coraz bardziej zaskoczyć badaczy i analityków jego składu w trakcie sezonu grzewczego w Polsce. W silnie zanieczyszczonym powietrzu w Krakowie naukowcy odkryli niedawno mikroplastik. Jaki może być wpływ mikroplastiku na stan organizmów mieszkańców Małopolski? Dopiero analizy zmian w zachorowalności na obszarze Krakowa ułatwią zrozumienie znaczenia dla zdrowia człowieka znajdowanie się cząstek plastiku we wdychanym powietrzu.


Polski Alarm Smogowy dopytuje polityków


Czy polscy politycy będą chcieli rozwiązać kiedyś problem coraz bardziej zanieczyszczonego powietrza? To pytanie nurtuje animatorów społecznego ruchu o nazwie Polski Alarm Smogowy. Pytania związane z tematyką zatrutego powietrza trafiły do komitetów wyborczych partii politycznych, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Odpowiedzi i pomysły na działania, które zamierzają wdrażać przyszli parlamentarzyści zostaną udostępnione na portalu SmogLab, jak tez na stronach i social mediach lokalnych alarmów smogowych.

 

 

2019-10-03