Choroby przewlekłe bardziej groźne jesienią

Choroby przewlekłe dotyczą życia coraz większej ilości osób w Polsce. Warto pamiętać więc, że bardzo często ich negatywny wpływ na zdrowie pacjentów nasila się jesienią. Czym są właściwie tego typu schorzenia i jakie są to konkretnie choroby, dowiesz się z artykułu.

Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia WHO twierdzi, że choroba przewlekła to takie schorzenie, które ma długi czas trwania i powolny postęp. Zaburzenia te łączy wiele wspólnych cech, takich jak długotrwały czas trwania, przebieg łagodniejszy od tego w ostrym stanie oraz fakt, że niezbędne jest ich stałe leczenie.  Według WHO, w społeczeństwach rozwiniętych choroby przewlekłe doprowadzają obecnie do 60% śmierci w populacji, co oznacza że stanowią one wiodącą przyczynę umieralności w danej populacji.

Czemu to właśnie choroby przewlekłe stają się odpowiedzialne za zgony większości osób na świecie? Istotnymi przyczynami takiego ich nasilenia odpowiedzialności i bycie przyczyną śmierci jest znaczne wydłużenie średniej długości życia człowieka oraz dynamiczny rozwój współczesnej medycyny. Choroby, które jeszcze kilkanaście lat temu kończyły się śmiercią w stosunkowo krótkim czasie od rozpoznania, dzisiaj poddawane są serii najróżniejszych terapii przedłużających czas życia pacjenta. Liczne choroby onkologiczne, AIDS, czy też mukowiscydoza zmieniły status schorzenia ze śmiertelnego na chorobę przewlekłą.

 

Co istotne, za choroby przewlekłe uważa się nieuleczane zaburzenia zdrowia, które od rozpoznania trwają już przez całe życie danej osoby, a na różnych etapach niezbędne bywa stosowanie poszczególnych, dedykowanych metod terapeutycznych. Chorzy do końca życia posiadają już znacznie obniżone samopoczucie oraz znacznie zaburzoną aktywność ruchową, a do tego wymagają terapii i często jeszcze opieki.
 

Przykłady chorób przewlekłych

W Polsce listę chorób przewlekłych stanowi około stu pięćdziesięciu jednostek chorobowych, a z częścią spośród nich wiąże się też refundacja niezbędnych leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do obecnie często spotykanych w Polsce, przewlekłych problemów zdrowotnych należą m.in.:

  • choroby onkologiczne;
  • choroby układu krążenia;
  • choroby mózgowo – naczyniowe;
  • otyłość;
  • choroby autoimmunologiczne;
  • cukrzyca;
  • silne alergie;
  • przewlekłe choroby układu oddechowego;
  • stwardnienie rozsiane;
  • HIV/AIDS.

 

Choroby przewlekłe jesienią


Przewlekłe choroby mają bardzo często tendencję do nasilania się jesienią. Wpływają na to pogarszające się warunki atmosferyczne, które odbijają się negatywnie na samopoczuciu i zdrowiu osób chorych.

 

Jesienią organizm człowieka szybciej się męczy, pojawiają się kłopoty z koncentracją, nostalgia, bardziej odczuwalne stają się najrozmaitsze bóle części ciała. Łatwiej też ulegamy różnorodnym infekcjom, które jesienią dodatkowo wywierają zły wpływ na naszą codzienną kondycję.

 

Co więcej, to przecież jesienią skokowo spada temperatura oraz następują niekorzystne zmiany ciśnienia i przejścia frontów atmosferycznych, które potęgują objawy związane z różnymi chorobami przewlekłymi. Osobom chorym i ich problem nie sprzyja jesienna aura.

Poza tym, wśród chorób przewlekłych znajdziemy również zaburzenia psychiczne, które też przecież często nasilają się właśnie jesienią. Co istotne, w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych nie kwalifikuje się jednak zaburzeń psychicznych, jako objętych ochroną ubezpieczeniową, nawet w przypadku wykupienia przez pacjenta rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego o choroby przewlekłe.

Pamiętajmy, że wystąpieniu choroby przewlekłej możemy zapobiec chociaż w pewnym zakresie. Ich głównymi czynnikami ryzyka jest m.in. nieodpowiednia, uboga w niezbędne składniki dieta, brak aktywności fizycznej oraz palenie tytoniu..

 

 

2019-09-30