Czy silny wiatr psuje dobry stan organizmu?

Osłabienie organizmu lub nasilenie jego schorzeń w trakcie zmian pogody zauważono już bardzo dawno. Wiatr zajmuje tak ważną pozycję wśród czynników atmosferycznych wpływających na nasze zdrowie, że niektórzy dostrzegają wręcz chorobę fenową w szerokiej skali objawów powodowanych przez silne wichury.

Chociaż niewielki, delikatnie powiewający dookoła zefirek może nawet poprawiać nam chwilowo samopoczucie, to jednak negatywny wpływ wichury na zdrowie fizyczne i psychiczne wydaje się być faktem, nad którego znaczeniem pochylał się już w starożytności sam Hipokrates. Spora część populacji odczuwa podczas potężnych wiatrów bóle głowy, rozdrażnienie, smutek czy też wyraźne zmęczenie i osłabienie organizmu. Jak się okazuje po analizie medycznych rejestrów na całym świecie, rzeczywiście wiejąca wokół nas wichura może powodować migreny, nagłe poddenerwowanie, wystąpienie poważnych problemów z zachowaniem równowagi i koordynacji (nawet wśród osób będących wtedy w pomieszczeniach odizolowanych ścianami od wiejącego dookoła wiatru), a nawet wywoływać zaburzenia snu z bezsennością lub hipersomnią na czele.

Osoby ze zdiagnozowanymi przez specjalistów zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi, czy z zaburzeniami osobowości mogą w czasie wiatru odczuwać natężenie swoich nieprzyjemnych przypadłości. Nic więc dziwnego, że halny nazywany jest czasami przez górali wiatrem samobójców. Badacze analizujący statystyki medyczne również wskazują na suicydalne tendencje, jako wyraźnie nasilające się podczas wichury. Niektórzy twierdzą, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zwiększające się podczas potężnych wiatru prawdopodobieństwo wystąpienia epizodów depresyjnych.

 

Poza tym, obecne sądownictwo niektórych państw uznaje wystąpienie silnej wichury za okoliczność łagodzącą popełnianych wtedy przestępstw. Poza negatywnymi odczuciami, silny wiatr typu halnego bywa też czasami odpowiedzialny za pojawiające się nagle stany euforyczne, czy potężną potrzebę działania. Są to jednak klasyczne reakcje psychiki na odczuwany nagle wzmożony stres.

 

Z kolei ludzie chorzy z osłabionym mięśniem sercowym mogą zaobserwować u siebie zaburzenia rytmu tego organu. Istnieją także szczegółowe analizy medyczno-meteorologiczne dowodzące, że silny wiatr może powodować wystąpienie - większej ilości niż zazwyczaj - udarów mózgu. Jednak badania dowiodły, że wiatr może wpływać nie tylko na zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, ale również pogłębiać problemy układu pokarmowego organizmu. Zaś chińska medycyna używa określenia fengshi bing, czyli choroba wiatru i wody na przypadłość znaną nam współcześnie w kulturze europejskiej jako reumatyzm.

 

Objawy powodowane silnym wiatrem niektórzy naukowcy definiują jako schorzenie o nazwie choroba fenowa. Póki co, zespół fizjologicznych reakcji mogących wchodzić w skład choroby fenowej wywołanej wpływem halnego (wiatru fenowego) nie został jednak do końca naukowo udowodniony. Jednak temperatura, wilgotność oraz prędkość istniejącego wiatru wywołują objawy podobne do choroby, a dodatkową zmienną, niebezpieczną dla odczuwanego samopoczucia i stanu zdrowia może być też podniesienie się stężenia jonów dodatnich w otaczającej nas atmosferze, a taka reakcja zachodzi podczas halnego. Wiatr powoduje określone procesy fizyczne, w tym zmianę elektromagnetyczną czy wyraźne skoki ciśnienia, a te mogą dotrzeć na dany obszar geograficzny wcześniej niż sama wichura.

Najróżniejsze zmiany panujących dookoła nas warunków atmosferycznych odczuwają meteopaci. Są to przede wszystkim osoby starsze, chory oraz dzieci. Podobno częściej odczuwają tego typu zmiany kobiety niż mężczyźni. Meteopaci mogą odczuwać zmiany warunków atmosferycznych poprzez nagłe pogłębianie się istniejących w ich ciałach problemów somatycznych lub poprzez nasilające się poważne kryzysy emocjonalne.

 

 

 

2019-09-30