Osobowość narcystyczna i borderline charakterystyką kultury

Arogancja i wyniosłość to nie są powszechnie lubiane cechy. To jednocześnie objawy narcystycznego zaburzenia osobowości, które współwystępuje z innymi psychiatrycznymi zaburzeniami. Według niektórych specjalistów, narcyzm borderline to popularna psychologiczna strategia przetrwania jednostki we współczesnej kulturze.

Analiza zaburzeń psychiatrycznych udowadnia, że znaczna część chorych posiadających osobowość borderline ma również zdiagnozowane przez specjalistów medycznych narcystyczne zaburzenie osobowości.

 

Czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości? Chorego z narcystycznym zaburzeniem osobowości charakteryzuje poczucie wyższości, potrzeba podziwu oraz brak empatii. Głęboko wierzy w fakt bycia kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym, ale cechy tej nie przypisuje innym ludziom.

Wymaga od swojego otoczenia przesadnego, dziwacznego podziwu i bez skrupułów przejmuję przewagę nad innymi ludźmi, by osiągać swój partykularny cel działania. Skupia się zaś na abstrakcyjnych, często wyidealizowanych celach. Najważniejsza okazuje się potrzeba eksponowania własnej postaci, a tego doświadcza spotykając się z uznaniem i pochwałami ze strony osób ważnych.

Nie dostrzega przy tym potrzeb i uczuć najbliższych sobie osób. Potrafi jednak zazdrościć, o ile uzna, że ma czego i jest przekonany, że większość ludzi zazdrości jemu samemu.

Borderline to tymczasem zaburzenie charakteryzujące się ogromnym lękiem przed odrzuceniem i działaniami, których celem jest uniknięcie tego odrzucenia. Bojąc się porzucenia chorzy całkowicie się izolują, trzymając wszystkich na dystans, albo wręcz odwrotnie, błagalnie wręcz dążą do utrzymania stałej bliskości z innymi ludźmi.

Skąd więc to skojarzenie osobowości borderline z narcystyczną postawą? Niektórzy specjaliści medyczni uważają, że osoby z borderline odnajdują się w chorych relacjach z osobami cierpiącymi na narcyzm. Jednak okazuje się, ze to właśnie pograniczne zaburzenie osobowości, czyli borderline często współwystępuje z narcystycznym zaburzeniem osobowości u jednego chorego.

Chorzy z narcystycznym zaburzeniem osobowości na ogół przeceniają i idealizują własny wizerunek. Jednak często bezpodstawnie dewaluują i krytykują wszelkie swoje zachowania. Kompleksy potrafią współwystępować chociaż wydają się skrajnie różne. Poczucie wyższości i poczucie niższości okazują się dwoma trampolinami o które odbija się współczesny narcyz.

Zachowania narcystyczne są równie stare jak historia ludzkości. Prawdopodobnym jest też fakt, ze wraz z występowaniem narcystycznego zaburzenia osobowości istniało w historii cywilizacji pograniczne zaburzenie osobowości borderline.

Jednak to współczesna kultura okazuje się być prawdziwą wylęgarnią smutnego mixu, czyli współwystępowania u chorego zarówno cech charakteryzujących borderline, jak i narcyzm. Rywalizacja wolnego rynku okazuje się opierać w dużej mierze na jednostkach posiadających właśnie takie cechy osobnicze, które poprzez swoje odejście od naturalnych zachowań typowych dla człowieka stają się chorobliwym obciążeniem.

Osoby typu narcyzm borderline stają się poszukiwanymi na rynku pracy, bezcennymi wspornikami korporacji. Niezmordowani i nie widzący żadnych przeszkód w dążeniu do osiągnięcia postawionego przed nimi celu zawodowego.

Tłumiąc swoje obawy i kompleksy lub w pełni przekonani o swojej wielkości bez problemu są gotowi zrezygnować z życia prywatnego na rzecz pełnego poświęceń pracoholizmu. Narcyza borderline stymulują do życia i wypełniają w sferze emocjonalnej marzenia o awansie, podwyżce i publicznej pochwale od szefa.

Borderline i narcyzm to połączenie charakteryzujące również idealnego, współczesnego konsumenta. To ludzie niezwykle łatwo i szybko podatni na program generowania nadmiernych potrzeb i pokus. Luksusowe produkty decydują przecież o ich wizerunku. Współczesny konsumpcjonizm okazuje się zarówno ich światem samorealizacji, jak również pułapką, która zmusza ich zarówno do pracy, jak i zakupów.
 

 

 

2015-06-06