Oświadczenie ZG Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 26.07.19

Publikujemy oświadczenie, jakie zostało wydane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 26 lipca 2019, a dotyczy wypowiedzi w mediach na temat osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło informacji: strona Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Facebook.com.

Wypowiedzi w mediach na temat osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rzekome uspokajanie społeczeństwa w mediach nie może prowadzić do cierpienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na profil Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wpłynęło między innymi takie zgłoszenie: Jestem leczony z powodu [choroby psychicznej]. Mam syna. Usłyszałem, jak jedna pani mówiła w telewizji, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą zrobić takie straszne rzeczy jak ten, który zabił syna. Obawiam tego, że syn to usłyszy i będzie bał się ojca, chociaż nie ma do tego podstaw. To było mówione w ciągu dnia. kiedy syn może to zobaczyć. Już jest przytyk do osób z zaburzeniami psychicznymi, mam obawy o kontakt z dzieckiem.

 

Treść oświadczenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko treści wypowiedzi osoby, podpisanej jako ekspert w jednej z dziedzin związanych z ochroną zdrowia psychicznego, wyemitowanej w programie TVN24 w dniu 22.07.2019.

 

W kontekście śmierci dziecka oraz samobójstwa ojca, które stały się w ostatnich dniach przedmiotem olbrzymiego zainteresowania społecznego sformułowana została wypowiedź, że osoba ta chciałby uspokoić społeczeństwo, ale na pewno ojciec był osobą z zaburzeniami psychicznymi, być może z głęboką depresją.

 

Stanowczo protestujemy przeciwko utożsamieniu przemocy i zbrodni z zaburzeniami psychicznymi. Daliśmy temu wyraz w oświadczeniu opublikowanym w dniu 15.01.2019, po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, które zostało przedstawione także w materiale opublikowanym przez TVN24.

 

Z tym większym zdziwieniem i sprzeciwem przyjmujemy wyemitowanie wskazanej wyżej wypowiedzi.

 

Łączenie tak tragicznych wydarzeń z zaburzeniami psychicznymi podtrzymuje szkodliwy stereotyp, według którego tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi są zdolne do popełnienia zabójstw (zwłaszcza głośnych medialnie). Ta opinia nie odpowiada rzeczywistości.

 

Takie wypowiedzi podważają lub niweczą wysiłek wielu osób i organizacji pracujących na rzecz przedstawienia rzeczywistego obrazu i problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

2019-07-27