Stres w pracy - jak sobie z nim radzić?

Stres to nieodłączna część życia zawodowego. Towarzyszy człowiekowi na niemal każdym stanowisku, dlatego dla wielu ludzi kluczowe znaczenie ma umiejętność radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych w środowisku pracy.

Sytuacji stresujących jest wiele, jednak nie każda z nich rodzi dysfunkcyjny stres, nazywany dystresem. W niektórych przypadkach niewielka dawka "pozytywnego" stresu - eustresu - motywuje człowieka do podjęcia wytężonej pracy.

 

Samoświadomość

 

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest uświadomienie sobie jego wystąpienia. W kontekście stresu jest podobnie - żeby konstruktywnie poradzić sobie ze stresem, trzeba uzmysłowić sobie, że pozostaje się pod jego wpływem. Występowanie zachowań skoncentrowanych na unikaniu problemów zawodowych, silna potrzeba odreagowania, tendencja do podejmowania działań rywalizacyjnych, czy częste działanie pod presją czasu to predyktory, których wystąpienie może sugerować pojawienie się silnego stresu w pracy. Wysoki poziom samoświadomości i znaczenia własnych reakcji na sytuacje trudne prowadzi do znalezienia skutecznego sposobu na radzenie sobie ze stresem.

 

Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy?

 

Silna reakcja stresowa wymaga częściowego odizolowania się od stresora, który ją wywołał. W sytuacjach zawodowych nie zawsze jest to możliwe, dlatego jeśli potrzebna jest natychmiastowa reakcja, należy sięgnąć po tabletki na uspokojenie. Te ziołowe o łagodnym działaniu mogą pomóc opanować objawy stresu, jednocześnie nie otępiając umysłu. Ich przyjmowanie może być jednak dużą ingerencją w funkcjonowanie organizmu, dlatego nie wszyscy powinni je zażywać.

 

Ze stresem w pracy można walczyć również bez farmakologii, weryfikując swoje podejście do sytuacji stresowych, zmieniając miejsce lub warunki pracy, a także zwiększając swoją odporność na stres. Pierwsza metoda jest trudna, ponieważ wymaga zdystansowania się od sytuacji stresowej i spojrzenia na nią z innej perspektywy. Przy próbie przewartościowania i odsunięcia na bok towarzyszących stresorowi uczuć może okazać się, że występująca w danej chwili sytuacja stresująca wcale taka nie jest, a jednostka może sobie doskonale z nią poradzić. Szlifowaniu umiejętności dystansowania się od problemów sprzyja zachowanie dobrych relacji ze współpracownikami i dbałość o przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Dla umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym kluczowe znaczenie ma planowanie. Jednym z najczęściej występujących w pracy stresorów jest czas - zadania trzeba wykonać szybko, bez zbędnej zwłoki, na "tu i teraz". Jednak świadome planowanie swojego czasu pracy i rozkładanie zadań na poszczególne etapy realizacji wraz z realistycznymi założeniami czasu ich wykonania pomoże zapanować nad nerwami i ciągłym uczuciem działania "w niedoczasie". Zatem jeśli największym stresorem dla pracownika jest zbyt duża ilość zadań, warto dokładnie zaplanować jego czas pracy, a jeśli to możliwe, przekazać część obowiązków innym osobom z zespołu.

 

Efektywnym sposobem na pokonanie stresu zawodowego jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz spędzanie wolnego czasu nie na pracy, a na życiu rodzinnym lub własnym hobby. Dobra kondycja fizyczna i psychiczna sprawia, że człowiek czuje się zdrowszy, a przez to bardziej wierzy we własne możliwości i lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. W walce ze stresem kluczowe znaczenie ma relaks i regularny odpoczynek od wywołujących stres warunków pracy.

 

 

2020-03-13