Zapalenie płuc. Przyczyny, objawy i terapia choroby

Warto pamiętać, że zapalenie jest poważną chorobą, która przy zaniedbaniu terapii lub nieodpowiednio leczona może prowadzić do rozmaitych poważnych powikłań zdrowotnych. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym schorzeniu?

Zapalenie płuc jest schorzeniem, z którym boryka się w skali roku nawet co setna osoba w Polsce. Wśród osób w wieku powyżej 75 roku życia częstotliwość zachorowań jest jednak znacznie wyższa i wynosi nawet 4 osoby na 100. Choroba też nieco częściej dotyka osób z chorobami przewlekłymi niż osoby zdrowe. Czynniki ryzyka również zależą w tym wypadku od rodzaju choroby przewlekłej.

Popularnym podziałem choroby jest rozróżnienie na:

  • pozaszpitalne zapalenie płuc u osób, które nie przebywały w szpitalu;
  • szpitalne zapalenie płuc u chorych będących w szpitalu  dłużej niż 48 godzin.

W szpitalach choroba dotyka pacjentów, którzy są w nich mechanicznie wentylowani przy użyciu respiratora. Wśród tej grupy chorych prawdopodobieństwo zachorowania jest uzależnione od czasu trwania wentylacji mechanicznej. Podczas pierwszych pięciu dni wynosi 3% przypadków, a w czasie kolejnych pięciu dni spotyka 2% i po 1% na każdy następny dzień oddychania przy pomocy respiratora.

 

Inny podział, ustalany w zależności od wywołanych przez chorobę zmian anatomicznych dzieli zapalenie płuc na płatowe, odoskrzelowe i śródmiąższowe.

 

Bakterią wywołującą większość pozaszpitalnych przypadków choroby jest dwoinka zapalenia płuc (łac. Streptococcus pneumoniae). Nie jest ona jedyną przyczyną chorowania na zapalenie płuc. Do dzisiaj świat nauki poznaje różne kolejne drobnoustroje, które mogą wywoływać u ludzi to nieprzyjemne schorzenie. Zapalenie płuc może być spowodowane jednak nie tylko przez chorobotwórcze bakterie, ale też wirusy czy grzyby. Dlatego można podzielić zapalenie płuc według etiologii na bakteryjne, wirusowe, grzybicze oraz pasożytnicze. Co istotne, to przypadki choroby będące zakażeniem wirusowym są najczęściej powikłaniami grypy, dlatego infekcji grypowej też nie można lekceważyć i należy zdawać sobie sprawę z jej wielorakich konsekwencji.

 

Objawy choroby mogą nastąpić nagle, czyli w czasie 24 do 48 godzin czy też pojawią się później, po kilku dniach. Popularnymi objawami klinicznymi zapalenia płuc bywa gorączka, kaszel - często wraz z odkrztuszaniem ropnej plwociny, świszczący oddech, obniżony nastrój, poty, dreszcze, ból w klatce piersiowej oraz duszności. Mniej powszechne bywają bóle głowy, nudności, wymioty i poczucie zmęczenia. U osób starszych może pojawić się też dezorientacja i poczucie zagubienia. W niektórych przypadkach schorzenie może rozwijać się zupełnie bezobjawowo.

Wystąpienie typowych objawów, jak też wywoływanych przez bakterie atypowe należy udać się do lekarza. Niezbędne jest wykonanie badań, które potwierdzą bądź wykluczą zapalenie płuc.

W znacznej ilości przypadków choroby możną ją leczyć w warunkach domowych. Jednak na cięższy przebieg zapalenia płuc i na hospitalizację są narażone osoby w starszym wieku, niemowlęta i ludzie przewlekle chorzy.

Przy zapaleniu płuc na ogół stosuje się antybiotykoterapię, ze względu na konieczność uniknięcia powikłań. Wskazane przez lekarza antybiotyki przyjmuje się doustnie w trakcie leczenia domowego. W przypadku leczenie szpitalnego, może niezbędną okazać się dożylna antybiotykoterapia.

O czasie przyjmowania przez osobę chorą antybiotyku decyduje lekarz. Z reguły jest to tydzień lub dwa tygodnie, a w cięższych przypadkach farmakoterapia trwa nawet 21 dni, przede wszystkim, kiedy dochodzi do zakażenia nietypowymi bakteriami lub drobnoustrojami.

 

 

2020-02-23