Alexander Lowen: Sztywna struktura charakteru

Sztywna struktura charakteru to określenie będące definicją jednego z pięciu typów osobowości, które wyróżnił Alexander Lowen. Wytrwałość i duma, a także nie mający umiaru upór, to tylko niektóre charakterystyczne cechy bohaterów artykułu.

Alexander Lowen, amerykański psychiatra i psychoterapeuta analizował zachowania ludzi w oparciu o bloki mięśniowe, czyli jeden ze sposobów, w jaki ludzki organizm potrafi bronić się przed negatywnymi emocjami. W oparciu o bloki mięśniowe wyróżnił pięć podstawowych typów charakterologicznych ludzi. 

Według psychiatry charakter to nic innego jak utrwalony sposób postępowania w różnych sytuacjach. Przejawia się  on również w rozmieszczeniu napięć mięśniowych, niedopuszczających do przepływu konkretnych emocji. Oznacza przy tym, że poszczególne osobowości będą łączyć również podobne typy sylwetki.

Po co nam jednak taka wiedza, skoro istnieje wiele innych podziałów charakterologicznych? Odpowiedź jest prosta i z pewnością ucieszy każdego, kto choć w małym stopniu dąży do samodoskonalenia. Przecież znajomość podłoża naszych wad, słabości natury to pierwszy krok, by nie tylko coś w sobie zmienić, ale także lepiej rozumieć innych ludzi i wykazywać się wobec nich większą empatią.

Pierwszym typem wyróżnionym przez Lowena jest sztywna struktura charakteru. Nazwa tej osobowości nie bez powodu kojarzy się z kimś bardzo zdyscyplinowanym i powściągliwym.

Ludzie zaliczani przez Alexandra Lowena do kategorii osób ze sztywną strukturą charakteru to niemal uosobienie powiedzenia po trupach do celu. Są wytrwali w swoich dążeniach,  często przesadnie dumni, ponieważ to właśnie godność cenią ponad wszystko. 

W ich zachowaniu charakterystyczne jest również nie mówienie wprost o swoich uczuciach, a także lęk przed zaufaniem komuś lub proszeniem o pomoc. Mimo to, są jednym z bardziej towarzyskich typów charakterologicznych. Ich liczne relacje są po prostu dość chłodne i często powierzchowne.

Również przyczyny ukształtowania osobowości ze sztywną strukturą charakteru wydają się być mniej drastyczne, niż w przypadku innych typów i sprawiają, że kryteria przynależności do tej grupy są nieco rozmyte.

Psychiatra Alexander Lowen dopatruje się przyczyn kształtowania sztywnej struktury charakteru w okresie, gdy w dziecku zaczyna rodzić się seksualność. Sytuacja, gdy rodzic wyjątkowo agresywnie reaguje na zainteresowanie masturbacją lub bezwiedne próby zaspokojenia wymierzone w opiekuna przeciwnej płci, rodzi wewnętrzny konflikt.

Na wczesnym etapie kształtowania się osobowości seksualność nie jest odróżniana od miłości, a jej odrzucenie jest równoznaczne z wyparciem się przez opiekuna uczucia do dziecka. Dlatego ważne jest, by dorosły potrafił bez karcenia i niepotrzebnej złości przekazać dziecku najważniejsze informacje na temat seksu i budzących się w nim popędów.

Wygląd człowieka o sztywnej strukturze charakteru wydaje się być podporządkowany charakterowi. Sylwetka sprawia wrażenie harmonijnej i wyważonej. Plecy zawsze są wyprostowane, głowa odważnie podniesiona do góry, a oczy błyszczące i niemal rzucające wyzwanie światu. Warto też zauważyć, że osoby o typie charakteru ze sztywną strukturą często - zapewne ze względu na swój upór - odnajdują się w sporcie i to w nim zaspokajają potrzebę rywalizacji.

 

 

2015-07-23