Co powinniśmy wiedzieć o zespole Aspergera?

Maluchy z zespołem Aspergera słyszą i czują świat intensywniej niż inni. Dzieci z tym zaburzeniem mają także problemy z ogólną interpretacją - zarówno języka werbalnego, jak i niewerbalnej komunikacji. Dość często rozumieją one nasze wypowiedzi zbyt dosłownie, myślą dokładnie o tym, co mówią, nie są też w stanie zrozumieć żartów i sarkazmów. Jednak z drugiej strony, możemy zauważyć ich niezwykłą koncentrację na konkretnych zainteresowaniach.

Na czym polega Zespół Aspergera? 

Głównymi i najczęściej wymienianymi cechami Zespołu Aspergera (ZA) jest to, że osoba dotknięta tego rodzaju zaburzeniem nie potrafi odnaleźć się w otaczającym ją świecie. Zarówno dziecku, jak i dorosłemu ciężko jest zaakceptować zmiany i wejść w nowe środowisko. Większość z nich działa w dość schematyczny i przewidywalny dla siebie sposób. W przypadku gdy jakieś konkretne działanie zakłóci rutynę, w ich emocjach dominuje niepokój i frustracja. Aby pomóc maluchom z tego rodzaju zaburzeniem, potrzebna jest nie tylko systematyczna, lecz także dobrze dobrana indywidualna terapia. Szczególnie w sferze emocjonalnej, motywacyjnej oraz rozumienia norm społecznych. 

Jak zrozumieć dziecko z ZA? 

Książki opisujące zespół Aspergera z pewnością pomogą lepiej zrozumieć rodzicom oraz nauczycielom istotę niestandardowych zachowań dzieci. W łatwy i prosty sposób podpowiedzą także jak nawiązywać kontakt z maluchami i jak radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami. Nie zapominajmy o tych pozycjach, przekażmy je także najbliższym, ponieważ najważniejsze w budowaniu relacji jest wspólne zrozumienie i akceptacja.

 

Wśród dostępnych na rynku tytułów znajdziemy także pozycje, które wytłumaczą pociechom, czym jest ZA. Warto też zwrócić uwagę na lektury, które pozwolą im dokładniej zrozumieć to zaburzenie i sprawią, że nie będą one czuć się gorzej od swoich rówieśników, a ponadto przestaną traktować zespół Aspergera jako chorobę. To kiedy oraz czy powiemy dziecku o ZA, zależy wyłącznie od rodziców. Jednak okazuje się, że taka informacja może być swoistym wybawieniem dla malucha, który zaczyna rozumieć, dlaczego jego relacje z otaczającym go światem układają w taki, a nie inny sposób. Dzięki takiej wiadomości z pewnością przestanie się za to obwiniać. 

Terapia oraz jej efekty

Terapia osoby cierpiącej na zespół Aspergera powinna zostać poprzedzona dogłębną diagnozą, którą następnie należy dostosować do potrzeb oraz możliwości pacjenta. To wielokierunkowa forma zajęć, której podstawowym elementem jest praca nad rozwojem poprawnych umiejętności społecznych. Niezwykle ważne jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych takich jak - zawieranie znajomości, inicjowanie rozmów, dyskutowanie, czy reagowanie na krytykę. 

 

Kolejnym etapem pracy z maluchem jest praca nad jego fizycznymi dysfunkcjami. W tym celu prowadzona jest terapia związana z zaburzeniami integracji sensorycznej, czyli nadwrażliwości lub podwrażliwości zmysłowej na otaczające go bodźce, które poznaje za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnego rodzaju sprzęty takie jak: hamaki i baseny z kolorowymi piłeczkami, a także materiały o różnego rodzaju fakturze i różnorodnych kolorach, służące do stymulacji zmysłów. 

 

Dziecko mierzące się z wyzwaniami, jakie wymusza na nim zespół Aspergera, rozwija się inaczej niż rówieśnicy. Jednak zarówno profesjonalnie dobrana terapia, jak i praca w domu pozwala na poprawne stymulowanie rozwoju w taki sposób, aby maluch otrzymał możliwość pogłębienia swoich zdolności i umiejętności. Warto zatem przez zabawę zachęcać pociechę do nauki, gromadzenia nowych doświadczeń oraz stopniowego poznawania świata.

 

 

2019-11-12