Czynniki rakotwórcze w spożywanej przez nas żywności

Nowotwory okazały się trudną do opanowania chorobą cywilizacyjną. Sprzyjające ich rozwojowi substancje występują w naszym otoczeniu, a także w żywności. Co sprzyja zachorowaniom na raka? Czy możemy uniknąć niezdrowej żywności w codziennym menu?

Choroby nowotworowe to szeroka grupa zaburzeń, podczas których komórki niebezpiecznie dzielą się w sposób zupełnie niekontrolowany przez organizm. Na dodatek zachodzi mutacja. Nowe komórki nowotworowe nie różnicują się w komórki tkanki.

Mnogość chorób nowotworowych wymaga precyzyjnego podejścia i rozumienia każdej z tych chorób. Wielu naukowców doszło do wniosku, że w wielu przypadkach zachorowanie na raka jest dziełem przypadku. Na wiele typów nowotworów tryb życia ani genetyczne obciążenie nie mają zbyt dużego wpływu.

Jednak niemal jedna trzecia przypadków zachorowań na raka wiąże się z wpływami zewnętrznymi, takimi jak dieta, styl życia, a nawet czynniki atmosferyczne. Żywność jest bramą dla naszego zdrowia, ale i zaproszeniem choroby.

Dlatego zachęcamy do baczniejszej uwagi podczas zakupu i konsumpcji jedzenia. Świadome żywienie to umiejętność reagowania na pokarm zgodnie z realnymi potrzebami organizmu. Jest to odpowiedzialność wobec samego siebie.

Jak poznać, że żywność jest zdrowa? Zmysły mogą okazać się złym przewodnikiem gastronomicznym. Wśród substancji sprzyjających zachorowaniu na raka liczną grupę stanowią pleśnie, których możemy nie wyczuć zmysłem smaku czy zapachu. Są one niebezpieczne ze względu na wytwarzane przez siebie aflotoksyny.

Aflotoksyny to toksyczne substancje. Są realnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców budynków, w których na wskutek wilgoci pojawiła się pleśń. Jednak wilgotne ściany nie są jedynym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi aflotoksyn. Zadziwiająco dużo znajdziemy ich w psującej się żywności w naszej kuchni.

Nieznaczny, subtelny nalot pleśni na bochenku chleba jest już dla nas groźny. Niewidoczne gołym okien toksyny szybko się rozprzestrzeniają i docierają do tej części pożywienia, która zdaje się być dobra i przydatna do spożycia.

Z kolei patulina to niebezpieczna toksyna pojawiająca się w obitych lub nieznacznie nawet zgniecionych owocach zaatakowanych przez pleśń. Posiada niezwykłe zdolności mutagenne i prawdopodobnie rakotwórcze. Paulina wywołuje silne zatrucia, a nawet wywołuje wrzody w przewodzie pokarmowym. Toksyna wchodzi w reakcje z białkami i kwasami nukleinowymi, co szkodzi organizmowi człowieka.

Czynniki rakotwórcze to pewne związki azotowe. Niebezpieczne dla zdrowia mogą okazać się nawozy, których stosowanie skutkuje skażeniem azotanami roślin i owoców, mających być przecież skarbnicą zdrowia.

Sposobem na ograniczenie ryzyka kontaktu z czynnikami rakotwórczymi jest spożywanie zdrowej, ekologicznej żywności, która już dawno stała się przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony klientów, jak i rolników w całej Europie. Nie możemy więc uznać popularności żywności organicznej, jako tymczasowej mody. Długofalowo dla naszego zdrowia odpowiednio i świadomie dobierana żywność może stać się codzienną koniecznością.
 

 

 

2015-05-28