Kody UFI 2021. Nowe sposoby oznakowania niektórych produktów

Już od stycznia 2021 zmienia się obowiązujące sposoby oznakowania opakowań niektórych produktów dostępnych w sprzedaży, w tym chemii budowlanej. Instytucje, które wprowadzają na rynek określone typy produktów będą rejestrować swoje wyroby w centralnym systemie PCN. Jest to system nadzorowany przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Jak informuje Saint-Gobain Weber Polska, od początku przyszłego roku w Polsce obowiązywać będą kody UFI 2021. Oznacza to, że na etykietach określonych produktów, czasami również na ich kartach charakterystyki, producenci zobowiązani będą do umieszczania kodu składającego się z szesnastu znaków, będącego unikalnym identyfikatorem formuły (UFI, Unique Formula Identifier). Skrót UFI ma pozostać taki sam we wszystkich krajach, językach alfabetach Unii Europejskiej i nie powinien być tłumaczony. Ma być za to zapisany wielkimi literami. Po skrócie UFI powinien zostać zamieszczony na opakowaniu dwukropek, a po nim szesnastoznakowy kod alfanumeryczny, który będzie podzielony na cztery bloki, każdy z bloków zaś oddzielony myślnikiem.

 

Saint-Gobain Weber Polska, producent innowacyjnej chemii budowlanej będzie rejestrował chemię budowlaną w systemie PCN. Na opakowaniach produktów pojawią się kody UFI. Jest to jednak proces długoterminowy, zgodny z unijnym rozporządzeniem i prawem lokalnym danego kraju. W zgłoszeniach do systemu PCN, producent wskaże kraje, w których wyrób zostanie wprowadzony do obrotu.

 

UFI uwzględniać będzie prawa patentowe obejmujące tajemnicę składu surowców danego produktu. Wyrób często składa się z mieszaniny w mieszaninie, czyli powstaje w procesie zmieszania ze sobą różnych mieszanin, które są zgodne ze specyfikacjami danego produktu. Ze względu na to, że nie jest możliwe odkodowanie poufnych informacji o składzie mieszaniny na podstawie identyfikatora UFI, bez obaw można go stosować w łańcuchu dostaw. Dystrybutorzy chemii budowlanej mogą otrzymać UFI od swojego dostawcy, zamiast ujawniać pełny skład. Dopóki skład produktu pozostaje bez zmian, to otrzymany wcześniej kod UFI może pozostać ten sam, nawet gdy wystąpią inne zmiany w chemii budowlanej objętej kodyfikacją.

Jeśli dystrybutor prowadzi sprzedaż mieszaniny poza granicami Polski, to spoczywa na nim obowiązek zgłoszenia do PCN. Saint-Gobain Weber Polska jest gotów wesprzeć w tym procesie współpracujących z firmą dystrybutorów i uwzględnić konkretny rynek zagraniczny w opracowywanym zgłoszeniu.

 

 

 

2020-11-10