Kompleksy

Kompleksy uniemożliwiają kreatywne i twórcze podejście do istnienia. Obsesyjna i niedoskonała autoanaliza sprawia, że człowiek odbiera sobie możliwość bycia radosnym i szczęśliwym. Po co nam kompleksy?

Kompleks powiązany jest z psychoanalizą. Słowo to jednak przeniknęło do naszego popularnego języka jako zaburzenie. Dotyczy nieprzyjemnych, krępujących odczuć powiązanych z wyglądem zewnętrznym, cechami charakteru, czy też relacjami interpersonalnymi.

Kompleksy są wytworem naszej psychiki. Utrudniają proces edukacji, odnoszenie sukcesów zawodowych i przeszkadzają w życiu osobistym. Brak samoakceptacji bardzo często degraduje relację z partnerem. Wywołuje w nas strach, wstyd, poczucie izolacji i niepokój.

Kompleksy powodują, że człowiek odbiera sobie prawa do szczęścia, zadowolenia, miłości i satysfakcji. Zatruwają nam codzienne życie i uniemożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów. Obawa przed nowymi wyzwaniami i lęk przed porażką są dziećmi kompleksów. Wiążą się one z obniżeniem nastroju.

Z drugiej strony, kompleksy ma podobno każdy z nas. Więc można z nimi żyć i na pewno można minimalizować ich wpływ na nasze funkcjonowanie. To żaden dramat!


Kompleks zdefiniował jako pierwszy Josef Breuera, a spopularyzował i dogłębnie przeanalizował Carl Gustav Jung.

Carl Gustav Jung stwierdził, że w czasie psychoterapii pojawiają się dziwne zjawiska. Pacjenci mający opisywać skojarzenia bardzo często zachowują się irracjonalnie. Milkną, mówią o kompletnej pustce w głowie, ich skojarzenia są absurdalne dla badacza lub odpowiadają niezwykle powoli, czy też bardzo szybko.

Carl Gustav Jung uznał, że w taki właśnie sposób dotyka się jądra kompleksu. Jung zaproponował mierzalną metodę analityczną badania czasu reakcji na słowo bodziec w celu wykrywania przyczyny kompleksu.

Zygmunt Freud dowodził, że kompleksy są dowodem odpowiedniego kształtowania się osobowości ludzkiej. Kompleksy są tylko kamieniami milowymi kolejnych stadiów rozwoju psychoseksualnego człowieka.

Kompleksem jako definicja powiązana z psychoanalizą obecnie oznacza stłumione, czy też wyparte ze świadomości uczucia lub wyobrażenia, które dotyczą jakiejś istotnej cechy bądź kompetencji. Na tyle ważnej, że powiązanej z silnymi emocjami.

W psychologii wyróżnia się około pięćdziesięciu różnych kompleksów, między innymi w zależności od płci i wieku. Najczęściej nadaje się nazwy tym kompleksom, nawiązując do postaci i wydarzeń ze starożytnych mitologii.

Jak pozbyć się kompleksów? Istnieje mnóstwo wydrukowanych i digitalizowanych porad o tym, jak należy wzmacniać poczucie własnej wartości. Póki co, nie wymyślono jednego skutecznego sposobu na pozbycie się ich.

Psychoterapeuci proponują, że by koncentrować się na tym, co w nas najlepsze, na naszych mocnych stronach. Warto też wizualizować własne lęki i sposoby radzenia sobie w określonej sytuacji.

Przyjmij konkretne uwagi od innych, bo takie bywają na ogół te konstruktywne i budujące rady na temat naszej uwagi. Krytyka może odnosić się do twoich zachowań, ale nie do twojej osoby.
 

 

 

2014-11-03