Ludzie starzeją się w różnym tempie

To nie metryka decyduje o tym, ile tak naprawdę człowiek ma ukończonych lat. Jak wynika z przeprowadzonych w Duke University badań, ludzie mogą się starzeć w bardzo różnym tempie. U niektórych z nas, proces starzenia może być nawet trzykrotnie szybszy niż u innych.

Badania dotyczące porównania wieku biologicznego i wieku kalendarzowego zostały przeprowadzone przez naukowców z Duke University i innych ośrodków badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu oraz Nowej Zelandii. Przez 12 lat specjaliści obserwowali szereg biomarkerów związanych z procesem starzenia u objętej badaniem próby 1037 dorosłych osób z Dunedin w Nowej Zelandii.

 

Biomarkery to wskaźniki pozwalające zmierzyć i ocenić procesy biologiczne zachodzące w organizmie. Są wykorzystywane do monitorowania i przewidywania stanów zdrowotnych populacji. Biomarkery są zmianami w komórkach organizmu i zachodzących w nich procesach biochemicznych


Wszyscy badani urodzili się w latach 1972 – 1973. Dane dotyczące biomarkerów zebrano od uczestników trzykrotnie – w wieku 26, 32 oraz 38 lat. Uczeni w trakcie swojej żmudnej pracy sprawdzali, czy wiek biologiczny równolatków jest porównywalny między nimi, czy też niektórzy ludzie mogą być biologicznie starsi od swoich rówieśników.


Naukowcy analizowali biomarkery związane z wiekiem, takie jak poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, wskaźnik BMI. Monitorowali także stan wątroby, nerek i układu sercowo – naczyniowego oraz długość telomerów.


Wyniki przeprowadzonych badań były zaskakujące. Wiek biologiczny 38 – latków oscylował w granicach 28 – 61 lat. Oznacza to, że niektórzy powinni czuć się młodsi niż wynikałoby to z ich metryki, inni z kolei znacznie starsi. Badanie wykazało także, że osoby z wyższym wiekiem biologicznym miały również wyższe tempo starzenia biologicznego. Można zatem stwierdzić, że w ciągu trwającego 12 lat badania część osób prawie się nie zestarzała, podczas gdy inni w ciągu roku starzeli się nawet o 3 lata.


Różnica kilku lat między wiekiem biologicznym a kalendarzowym istniała u większości badanych. Osoby, których wiek biologiczny był wyższy niż kalendarzowy osiągały gorsze wyniki w testach oceniających koordynację ruchową i logiczne myślenie. Zgłaszały też gorsze samopoczucie.


Co ludzie mogą zatem zrobić, aby spowolnić tempo starzenia się organizmu? Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Największe szanse na zachowanie dobrego stanu zdrowia, a wraz z nim długiego życia dają regularne ćwiczenia, zbilansowana dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz unikanie niebezpieznych używek. (pch)
 

 

 

2015-07-16