Inteligentne kobiety nie chcą mieć dzieci

Im wyższa inteligencja kobiety, tym mniejsze pragnienie prokreacji. Każde posiadane kolejne 15 punktów IQ u kobiety sprawia, że prawdopodobieństwo urodzenia dziecka maleje o 25%. Co więcej, jeśli inteligentne kobiety nie będą mieć dzieci, średni poziom inteligencji społeczeństwa zacznie niebezpiecznie spadać.

Kampania społeczna Fundacji Mamy i Taty w słodki i naiwny sposób chce nas przekonać, że zamiast wyjazdów do Tokio powinniśmy starać się być rodzicami. Problem z tym, że wybory Polaków nie polegają na tym, żeby wybrać pomiędzy zwiedzaniem całego świata, a posiadaniem dziecka, tylko czy walczyć o przetrwanie z dzieckiem, czy zaoszczędzić sobie bezlitosnej drogi przez mękę, jaką jest życie, pracowanie i wychowywanie dziecka w Polsce.

 

Jednak o nieprzychylności rzeczywistości społecznej do wychowywania dzieci przekonane są nie tylko Polki. Kontrowersyjne tezy wiążące wysoki iloraz inteligencji z mniejszą dzietnością kobiet przedstawił Satoshi Kanazawa, naukowiec z London School of Economics. Zawarł je w swojej książce The Intelligence Paradox: Why the Intelligent Choice Isn't Always the Smart One ( tłumaczenie: Paradoks inteligencji: Dlaczego inteligentny wybór nie zawsze jest mądrą decyzją).

 

Zdaniem badacza, między inteligencją i chęcią macierzyństwa u kobiet zachodzi proporcjonalność odwrotna. Jest statystycznie mniej prawdopodobne, że panie z wyższym IQ zostaną matkami.

 

Satoshi Kanazawa oparł swoje wnioski na analizie danych pochodzących z National Child Development Study - interdyscyplinarnego brytyjskiego studium, dotyczącego narodzin, wychowania i rozwoju dzieci. Badania wskazują, że z każdym 15 punktowym wzrostem inteligencji kobiety, chęć posiadania dziecka maleje o 25%. Zależność ta była widoczna nawet po uwzględnieniu czynników zakłócających, takich jak status ekonomiczny i wykształcenie.

 

Dochodzi zatem do pewnego smutnego dla świata paradoksu. Bardziej inteligentne kobiety świadomie rezygnują z prokreacji, która powinna być przecież biologicznym celem życia każdego człowieka w celu ochrony gatunku przed wyginięciem.

 

Wiąże się z tym pewne zagrożenie. Geny wpływające na inteligencję ogólną zlokalizowane są na chromosomach X. Oznacza to, że chłopcy dziedziczą ogólną inteligencję tylko od matek, podczas gdy dziewczynki dziedziczą ją od obojga rodziców. Kobiety mają więc znacznie większy wpływ na inteligencję przyszłych pokoleń niż mężczyźni. Jeśli bardziej inteligentne panie pozostaną bezdzietne, to średni poziom inteligencji społeczeństwa zacznie w końcu spadać.

Rozważania Satoshi Kanazawy pokrywają się częściowo z prowadzonymi od lat obserwacjami dotyczącymi ogólnej dzietności kobiet. Na całym świecie kobiety rodzą coraz mniej dzieci. Coraz częściej przedkładają karierę zawodową, czy spokojne życie nad macierzyństwo, które staje się coraz trudniejsze we współczesnym świecie.

 

Kiedy zaś kobietom uda się spełnić własne ambicje, często okazuje się, że jest już za późno na bycie matką. Zdaniem wielu ekspertów przyczyn tego zjawiska nie należy jednak sprowadzać wyłącznie do inteligencji. Na decyzję o macierzyństwie wpływa bowiem mnóstwo różnorodnych czynników. (pch)

 

 

2015-06-25