Miesiąc urodzenia i występowanie chorób przewlekłych

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku odkryli zaskakujący związek między miesiącem urodzenia a ryzykiem wystąpienia niektórych chorób. Najniższe prawdopodobieństwo ich wystąpienia zauważono u osób urodzonych w maju, najwyższe u urodzonych w październiku.

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku znaleźli związek pomiędzy miesiącem urodzenia, a 55 chorobami przewlekłymi. Aż 39 z nich to choroby, których korelację z porą urodzenia opisano już wcześniej. Pozostałe 16 to nowo odkryte związki. Spośród nich 9 to choroby układu krążenia, takie jak migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.

 

Zależność ustalono na podstawie danych z kart zdrowia ponad 1,7 mln osób urodzonych w latach 1900 – 2000. Wszyscy badani byli pacjentami Centrum Medycznego Uniwersytetu Columbia między rokiem 1985 a 2013. Średnia ich wieku wynosiła 38 lat.

Ustalono przykładowo, że astma najczęściej występowała u osób urodzonych w lipcu i październiku, podobnie jak i inne problemy z układem oddechowym. Najwięcej dzieci z ADHD urodziło się w listopadzie. Osoby z marca często miały problemy z sercem. Urodzeni zimą częściej cierpieli też na choroby układu nerwowego. Generalnie najmniejsze szanse zachorowania na wszystkie 55 chorób zaobserwowano u urodzonych w maju.

Naukowcy przypuszczają, opierając się na wynikach innych badań, że na zwiększenie ryzyka niektórych chorób mogą wpływać czynniki sezonowe. W przypadku np. astmy istotne znaczenie może mieć ekspozycja na antygeny – pyłki. Nie bez znaczenia dla rozwoju wielu chorób jest też poziom witaminy D.

 

Natomiast jesienią i zimą często występują jej niedobory. Związek ten nie tylko wpływa na funkcjonowanie układu kostnego, ale też układu odpornościowego. Jest niezbędny szczególnie w fazie rozwojowej.

Badanie nie stanowi jednak dowodu, że urodzenie w danym miesiącu zwiększa lub zmniejsza możliwość zachorowania na pewne choroby. Wskazuje tylko na pewną zależność Jedyne skuteczne sposoby zminimalizowania ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych to rzucenie palenia, umiarkowane spożywanie alkoholu, utrzymywanie zdrowej wagi, odpowiednia dieta, regularna gimnastyka. Wszystkie te działania profilaktyczne powinny utrzymać poziom cholesterolu i ciśnienie krwi na zdrowym poziomie. (pch)

 

 

 

2015-06-13