Nadwaga zagrożeniem dla urodzonych w latach 90.

Osoby urodzone w latach 90. ubiegłego stulecia są trzy razy bardziej narażone na otyłość niż ich rodzice i dziadkowie. Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy po analizie BMI ponad 56 000 osób należących do różnych pokoleń. Potwierdza to rosnącą w Wielkiej Brytanii, jak i całej Europie, epidemię otyłości.

Otyłość dotyczy ludzkiego organizmu wówczas, gdy tkanka tłuszczowa przekracza 20% masy całkowitej ciała u mężczyzn oraz przekracza 25% masy u kobiet. Otyłość uważana się za jedno z najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych. Jak wynika z analiz analiz WHO po 2020 roku na otyłość w USA i Wielkiej Brytanii będzie chorować niemal 30% społeczeństwa.

 

Badanie dotyczące otyłości na przestrzeni różnych grup wiekowych przeprowadzili brytyjscy uczeni z University College London. Wyniki opublikowano w prestiżowym piśmie medycznym PLOS Medicine. Naukowcy dokonali analizy danych z pięciu dużych badań obserwacyjnych, przeprowadzonych w Anglii. Obejmowały one łącznie okres 50 lat – od 1946 do 2001 roku.

 

Badanie miało pokazać, jak zmieniała się masa ciała ludzi w okresie od dzieciństwa do dorosłości w kolejnych pokoleniach. Naukowcy wykorzystali informacje na temat wzrostu i wagi osób urodzonych w latach 1946, 1958, 1970, 1991 i 2001. Łącznie przeanalizowano dane 56 632 osób z 273 843 wskaźnikami BMI, rejestrowanymi w wieku od 2 do 64 lat. BMI jest iloczynem wagi wyrażonej w kilogramach i wzrostu w metrach, podniesionego do kwadratu.


Zauważono, że nadwaga i otyłość są coraz powszechniejsze u młodszych pokoleń. Dzieci urodzone w latach 1991 – 2001 były znacznie bardziej narażone na otyłość i nadwagę w wieku 10 lat niż osoby urodzone przed rokiem 1980. W przypadku dzieci urodzonych w 1946 roku ryzyko nadwagi w wieku 10 lat wynosiło 7% dla chłopców i 11% dla dziewcząt.

 

U dzieci urodzonych w 2001 było ono już znacznie większe. W tej grupie zagrożonych nadwagą okazało się być 23% chłopców i 29% dziewcząt. Z badań wynika też, że młodsze pokolenia są bardziej narażone na nadwagę w coraz młodszym wieku.


Badacze uważają, że przyczyną rosnącej otyłości jest sprzyjające jej środowisko. Obecnie mamy łatwy dostęp do wysokokalorycznej żywności. Jeśli tendencja wzrostowa występowania nadwagi utrzyma się, może to mieć poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego. Nadwaga i otyłość są bowiem przyczyną chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy choroba wieńcowa serca. (pch)
 

 

 

2015-06-09