Melatonina potrzebna na różne dolegliwości

Melatonina okazuje się skuteczna w rozwiązywaniu krótkotrwałych problemów z rytmem okołodobowym. Często podkreśla się również jej znaczenie dla jakości naszego snu. Badania dowodzą, że znaczenie melatoniny może wykraczać poza sferę zaburzeń snu. Prawdopodobnie melatonina może okazać się wsparciem terapii wielu chorób somatycznych.

Melatonina jest organicznym związkiem chemicznym nieodłącznie powiązanym z zaburzeniami snu. Melatonina jest hormonem syntetyzującym się na ogół w naszej szyszynce mózgowej.

Melatonina zarządza zegarem biologicznym organizmu, regulując rytmy okołodobowe, w tym rytm snu oraz czuwania. Światło powstrzymuje wytwarzanie melatoniny.

Znaczenie melatoniny dla naszego snu potwierdza powiązanie zaburzeń snu ze współwystępującymi zaburzeniami stężenia melatoniny w organizmie. Bardzo często u osób cierpiących na bezsenność wytwarzanie melatoniny jest niższe niż u osób nie cierpiących na zaburzenia snu.

Niedobór melatoniny wywołuje problemy ze snem, ale współwystępuje z poważnymi zaburzeniami pracy ludzkiego mózgu. Brak hormonu melatoniny wiąże się z takimi sytuacjami, jak napady padaczkowe, halucynacje, napady agresji oraz stany depresyjne.

Niedobór melatoniny wydaje się prosty do uzupełnienia w procesie suplementacji odpowiednich leków. Jednak farmakoterapia zaburzeń psychicznych z zastosowaniem melatoniny nie daje oczekiwanych rezultatów. Dużo lepsze wyniki przy zastosowaniu melatoniny osiągnięto w badaniach klinicznych nad różnymi chorobami somatycznymi.

Okazuje się, że melatonina ma wpływ również na układ immunologiczny organizmu.  Może też okazać się wsparciem w terapii otyłości, osteoporozy oraz innych chorób charakteryzujących osoby starsze.

Hormon melatoniny jest silnym antyoksydantem. Redukuje stres oksydacyjny, przez co powstrzymuje degradację komórek. Szczególnie istotna redukcja stresu oksydacyjnego zachodzi w układzie nerwowym. Okazuje się bowiem, że choroby neurodegeneracyjne często charakteryzuje wymieranie komórek nerwowych.

Trwają również badania dotyczące wykorzystania hormonu melatoniny w profilaktyce i leczeniu nowotworów hormonozależnych, Jest to nowotwór piersi zależny od estrogenu oraz nowotwór prostaty zależnego od testosteronu. Chorzy ze zdiagnozowanymi nowotworami hormonozależnymi wykazują zaburzenia cyklu wydzielania melatoniny. Zależność ma miejsce, gdyż hormon melatoniny może regulować poziom estrogenów i poziom testosteronu.
 

 

 

2015-12-20