Straty ciepła w domu jednorodzinnym

Domy jednorodzinne w Polsce okazują się być pożeraczami energii. Coraz wyższe koszty energii powodują zatem z jednej strony wzrost zainteresowania termomodernizacją budynku, a z drugiej poszukiwania tanich źródeł energii na potrzeby domu i jego mieszkańców.

Potencjał oszczędności energii, jaką możemy uzyskać w domu określa charakterystyka energetyczna budynku. Jest to ilość energii niezbędnej do zapewnienia w domu odpowiedniego ogrzewania, wentylacji, ale również przygotowania ciepłej wody i oświetlenia pomieszczeń. Latem energia może być również niezbędna do chłodzenia budynku.

Przeprowadzając praktyczne prace remontowe chcemy poprawić charakterystykę energetyczną budynku. Jednak uzyskanie lepszej charakterystyki nie może być osiągane kosztem pogorszenia warunków w zakresie komfortu cieplnego, jakości powietrza lub oświetlenia domu.

 

Z raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA wynika niezbicie, że zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa energetycznego jest realne i wzrasta z każdym dniem.

 

Dominującymi źródłami energii na świecie cały czas pozostaną nieodnawialne źródła energii, takie jak paliwa kopalne, czyli ropa naftowa, węgiel i gaz. Na dodatek, globalne zużycie energii elektrycznej wzrasta w błyskawicznym tempie. Zwiększanie podaży energii ze względu na rosnące zapotrzebowanie wymaga potężnych inwestycji w infrastrukturę.

 

Koszty ogrzewania domu oraz podgrzewania wody stają się coraz większym obciążeniem domowych budżetów. Rosnące wydatki na ogrzewanie są nie tylko rezultatem określonego zużycia energii cieplnej, ale stale drożejących opłat. Dopóki nie zostanie odkryte tanie i efektywne źródło odnawialnej energii będziemy skazani na coraz droższe pozyskanie ciepła do naszych domów.

 

W domach z nieszczelną obudową, powodującą nadmierną infiltrację, ogromne straty ciepła są związane z nadmierną wymianą powietrza w pomieszczeniach. Pamiętajmy też, że największe straty energii powstają w wyniku przenikania ciepłą przez ściany i stropy na zewnątrz domu.

Sposobem ograniczenia kosztów związanych z poborem ciepła jest zmniejszenie ilości zużywanej energii. Osiągniemy to przeprowadzając skuteczną termomodernizację domu jednorodzinnego. Koszty termomodernizacji są często demonizowane, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę związaną z remontem oszczędność w wydatkach na energię elektryczną.
 

 

 

2016-01-12