Stres osłabia empatię

Jak działa stres? Ponoć odrobina zaledwie wystarczy, by pobudzić do działania. Najczęściej jednak mówić można o destrukcyjnym wpływie na zdrowie i psychikę. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń: stres zabija… empatię.

Takie wnioski przynoszą najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z McGill University, a opublikowane na początku bieżącego roku w czasopiśmie Current Biology. Okazuje się, że stres może blokować zdolność do współodczuwania. Zdolność, którą poza ludźmi posiadają także myszy.


Przeprowadzane na tych gryzoniach eksperymenty dowiodły, że myszy znające swych towarzyszy niedoli wyraźnie reagowały na ich ból. Jak to sprawdzono? Po prostu umieszczono dwie znające się myszy w klatce, po czym jedną z nich potraktowano impulsem elektrycznym.

 

Reakcja drugiej myszy zdradzała większe oznaki odczuwania bólu niż w sytuacji, gdy w klatce były zamknięte obce sobie zwierzęta. Stąd wniosek, że myszy, podobnie jak ludzie, reagują stresem na bliską obecność obcych. Kiedy jednak poziom stresu zostaje obniżony (w badaniach myszom podano lek blokujący kortyzol, hormon stresu), współodczuwanie znów działa.


Kolejne badania nad empatią i stresem, podjęte tym razem przez włoskich naukowców, przynoszą pewne zastanawiające spostrzeżenia. Otóż stres wyraźnie osłabia empatię u mężczyzn, podczas gdy zwiększa te zdolności u kobiet. Pod wpływem stresu mężczyźni stają się egocentryczni i nie potrafią odróżnić własnych emocji od stanów innych ludzi. Ich zdolności poznawcze zaskakująco słabną. Dlaczego?


Choć nie do końca można wyjaśnić przyczynę różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn w sytuacjach stresowych, Giorgia Silani z The International School for Advanced Studies (SISSA) w Trieście wskazuje na oksytocynę.

 

Jej zdaniem, odmienne reakcje na stres to efekt tego, że w warunkach stresu kobiety miały wyższy niż u mężczyzn poziom hormonu zaufania, odpowiedzialnego za interakcje społeczne. Oksytocyna poprawia bowiem komunikację między ludźmi, zwiększa poczucie empatii, usprawnia rozpoznawanie emocji, łagodzi agresywne nastawienie. (bp)


 

 

 

2015-01-25