Tłumaczenia farmaceutyczne

Ze specjalistycznej formy tłumaczeń farmaceutycznych korzystają najczęściej firmy farmaceutyczne, importerzy leków lub przedsiębiorstwa świadczące usługi rejestracyjne. Proces rejestracji leku jest dość skomplikowany, dlatego często zleca się go wyspecjalizowanej firmie rejestracyjnej, która jest również odbiorcą opracowanych tłumaczeń.

Nie znaczy to jednak, że farmaceutycznego tłumaczenia nie może zlecić osoba prywatna. Tego typu usługi wykonuje się na podstawie specjalistycznych, terminologicznych wytycznych EMA, istniejących w celu ujednolicenia stosowanego słownictwa, zgodnego z obowiązującym prawem farmaceutycznym. Dodatkowo, międzynarodowe standardy Unii Europejskiej zazwyczaj od tłumaczeń farmaceutycznych wymagają jeszcze uwierzytelnienia. Dzieje się tak przez to jak ogromny jest bezpośredni wpływ lekarstw na zdrowie, a nawet na życie ludzkie.

 


 

Tłumaczenia farmaceutyczne obejmują:
 

 • branżowe artykuły naukowe,
 • dokumentację dotyczącą walidacji metod analitycznych w farmacji – są to na przykład świadectwa rejestracji, certyfikaty analizy, specyfikacje,
 • dokumenty patentowe,
 • dokumenty wskazujące na prawo do wykonywania zawodu farmaceuty,
 • druki informacyjne: charakterystykę leku i medykamentów, ulotkę informacyjną dla pacjenta dodawaną do opakowania leku, sposób użytkowania, oznaczenia oraz etykietę na opakowanie leku.
 • dyplomy farmaceuty,
 • instrukcje obsługi użytkownika aparatury medycznej, sprzętu i narzędzi chirurgicznych,
 • materiały marketingowe: foldery i broszury reklamowe.
 • opisy badań naukowych,
 • pozwolenia na produkcję danego specyfiku farmakologicznego,
 • prace naukowe z zakresu farmacji,
 • składy lekarstw,  
 • świadectwa pracy farmaceuty,
 • tłumaczenia pisemne dossier rejestracyjnego leku,
 • wyniki jakościowych i ilościowych badań fizyko-chemicznych leków,
 • wyniki testów i badań laboratoryjnych prowadzonych nad wpływem danego medykamentu na organizmy żywe.
 • zalecenia dla farmaceutów i pacjentów.


 

Aby przetłumaczyć wymienione powyżej dokumenty, wykonujący usługę tłumacz musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu chemii, biologii, fizyki oraz medycyny. Właśnie dlatego zazwyczaj wykonuje taką usługę osoba z wykształceniem farmaceutycznym lub medycznym, na dodatek perfekcyjnie znająca język ojczysty i obcy.

 

Tłumaczenia mogą przyjąć dwie formy – pisemną oraz ustną. Ponadto, tłumaczenia farmaceutyczne przechodzą wielokrotną weryfikację pod okiem różnorodnych znawców tematu i specjalistów. Pozwala to uniknąć popełnienia błędu oraz dopracować ostateczny tekst pod każdym względem, aż do uzyskania perfekcji. Taką praktykę preferują większe biura tłumaczeń, takie jak Lingua Lab, które dbają o najwyższą jakość oferowanych przekładów.

 

 

 

2019-03-26