Leki biologiczne i terapia biologiczna

Leki biologiczne stosuje się na świecie od kilkudziesięciu lat w przypadku sporej grupy schorzeń, które mają podłoże immunologiczne. Również w Polsce, chociaż z pewnymi oporami – popularyzuje się terapię biologiczną. Co warto o niej wiedzieć?

Leki biologiczne są grupą leków, które są ściśle powiązane z określonymi cząsteczkami biologicznie czynnymi, które znajdziemy w organizmie człowieka. Leki biologiczne otrzymywane i produkowane są dzięki zdobytej w ciągu setek lat wiedzy, zgromadzonej obecnie w ramach współczesnej nauki o biotechnologii.

Leki biologiczne uznawane są jedno z najdonioślejszych osiągnięć współczesnej medycyny i traktowane są jako wielka nadzieja dla poprawy zdrowia i długości życia ludzi. Najważniejsze role w stworzeniu leków biologicznych odegrały biologia molekularna oraz inżynieria genetyczna.

Leki biologiczne działają na zaburzenia immunologiczne leżące u podstaw zwalczanej choroby. Stosowane są w dermatologii, reumatologii, gastrologii oraz przy leczeniu chorób układu immunologicznego. Terapia lekami biologicznymi jest bardzo skuteczna, a ponadto umożliwia normalne funkcjonowanie chorym na łuszczycę oraz reumatoidalne zapalenie stawów.

 

Za pierwszy lek biologiczny uznaje się białkowy hormon insuliny, zastosowany przez Besta i Bantinga w 1921. Definicja leków biologicznych jest niezwykle szeroka. Zaliczane są do nich różnego rodzaju hormony, przeciwciała, wektory genowe, wirusy, a nawet komórki podawane w celach leczniczych. Ze względu na wyróżniającą budowę chemiczną leki biologiczne uznano za białka.

 

Leczenie chorych poprzez zastosowanie leków biologicznych określono terapią biologiczną. Współczesna medycyna na ogół włącza do leczenia chorych terapię biologiczna wtedy, gdy tradycyjne metody leczenia danych chorób okazują się nieskuteczne, czy też niemożliwe do zastosowania.

 

Nowatorską i niezwykle ważną właściwością leków biologicznych jest możliwość modyfikowania reakcji immunologicznych zgodnie z założonym, niezbędnym dla odzyskania zdrowia celem terapeutycznym.

 

Zastosowanie podczas trwania choroby rekomendowanych jaj zwalczeniu leków biologicznych wywołuje reakcję immunologiczną organizmu chorego. Pożądany efekt zdrowienia uzyskuje się zarządzając białkami, czyli aktywując bądź osłabiając reakcję biologiczną. Co istotne, leki biologiczne nie prowadzą bezpośrednio do wyleczenia z nękającej człowieka choroby. One inteligentnie modyfikują przebieg choroby, a dzięki temu zmniejszają jej niebezpieczne oraz przykre objawy i zapobiegają niespodziewanym dla zdrowia i życia skutkom. Zastosowane leki biologiczne reagują bezpośrednio na procesy i zjawiska odpowiedzialne za pojawienia się choroby w organizmie.

Chociaż skuteczność leków biologicznych została dowiedziona w ciągu wieloletnich badań klinicznych, to jednak często bywa tak, że układ immunologiczny chorej osoby nie zawsze odpowiednio reaguje na innowacyjną terapię.

Nie każdy chory kwalifikuje się do rozpoczęcia terapii biologicznej, a decyzję podejmuje lekarz w oparciu o diagnozę i wyniki przeprowadzonych badań. Niezbędne jest wykluczenie chorób dyskwalifikujących pacjentów z leczenia biologicznego.

 

 

2015-10-18