Małżeństwo bardziej korzystne dla mężczyzn niż kobiet

Małżeństwo jest bardziej korzystne dla mężczyzn niż kobiet. Co więcej, rozwód wcale nie jest szkodliwy dla zdrowia. Takie konkluzje wysunęli brytyjscy naukowcy badający wpływ małżeństwa i innych długoterminowych relacji partnerskich na ludzkie zdrowie.

Badanie małżeństw i związków partnerskich zostało przeprowadzone przez naukowców z University College London, London School of Hygiene and Tropical Medicine oraz London School of Economics and Political Science. W doświadczeniu wzięło udział 10 tysięcy Brytyjczyków urodzonych w 1958 roku. Stan ich zdrowia był monitorowany w wieku 23, 33, 42 i 44 – 46 lat.

 

Uczestnikom eksperymentu badano podstawowe parametry zdrowotne, czyli wskaźniki krzepnięcia krwi, stanów zapalnych, czynność płuc, występowanie zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to zbiór czynników zwiększających ryzyko chorób układu krążenia.

Ogólnie okazało się, że mężczyźni w wieku średnim, którzy nigdy się nie ożenili, mieli słabsze wyniki badań w porównaniu do mężczyzn żonatych lub mających za sobą związek małżeński. Zaobserwowano u nich gorszą czynność płuc i wyższy poziom markerów stanu zapalnego. Mniejszą wydolność płuc od mężczyzn pozostających w związku małżeńskim stwierdzono również u panów żyjących w konkubinacie.

Takich zależności nie zauważono jednak u niezamężnych kobiet w wieku średnim. U pań, które nigdy nie zawarły małżeństwa, ryzyko zespołu metabolicznego było takie samo, jak u mężatek. Niemniej najlepsze wyniki miały panie, które wyszły za mąż kilka lat przed lub po 30 roku życia. Zaobserwowano u nich niższą krzepliwość krwi i lepszą wydolność płuc niż u kobiet, które zawarły małżeństwo wcześniej.

Interesujące jest także, że zarówno rozwiedzeni mężczyźni jak i kobiety, rzadziej mieli zespół metaboliczny w porównaniu z żonatymi. Rozwód nie wpływa zatem negatywnie na stan zdrowia, jednak tylko w przypadku, gdy osobie rozwiedzionej udaje się w niedługim czasie znaleźć nowego partnera.

Liczne badania wskazują, że małżeństwo przynosi korzyści fizyczne i psychiczne. Mężowie są zachęcani przez żony do zachowania sprawności fizycznej, prawidłowego odżywiania i wizyt lekarskich. Kobiety natomiast czerpią korzyści emocjonalne, ponieważ cenią bycie w związku. (pch)
 

 

 

2015-07-07