Możemy zaprogramować DNA

Najnowsze odkrycia naukowe zdają się potwierdzać to, co wiedzieli duchowi nauczyciele sprzed wieków. Możemy kształtować DNA, sterując naszym biologicznym komputerem. Jak możliwe jest programowanie DNA?

Jak dotąd nie udało się jeszcze wyjaśnić tajemnicy DNA. Wiemy jedynie, jak działa 10 procent kodu, podczas gdy pozostałe 90 procent stanowi zagadkę.

 

Tymczasem coraz częściej do głosu dochodzą naukowcy, którzy dowodzą, że to właśnie tam - w przytłaczającej większości zasobów DNA - tkwi potencjał, centrum przechowywania danych i programowania.


Najważniejszym odkryciem ostatnich lat jest odszyfrowanie w genomie drugiego kodu DNA. Okazuje się tym samym, że odkryty pierwotnie kod opisuje tworzenie białek, podczas gdy drugi - pozwala kontrolować geny. A ponieważ oba kody wykazują podobieństwo do nowoczesnych języków programowania informatycznego, otwiera to drogę do kolejnych badań nad programowaniem DNA.


Amerykańscy naukowcy z University of Washington są przekonani, że coś takiego jest możliwe i już wkrótce powstaną syntetyczne sekwencje DNA. Dzięki temu po wszczepieniu ich pacjentowi możliwe będzie wyleczenie go z chorób lub naprawienie rozmaitych defektów.


W zupełnie innym kierunku zmierzają badania rosyjskiego biofizyka i biologa molekularnego, Piotra Garjajeva. Wynika z nich, że DNA reaguje na dźwięk. Dzięki modulowaniu częstotliwości promieniowania laserowego udało mu się wpłynąć na metabolizm komórki.

 

 

Poprzez zastosowanie drgań (częstotliwości dźwięku) i słów, zamiast używać archaicznych metod rozcinania i przenoszenia sekwencji kodu, udało mu się przechwycić informację z DNA, przenieść ją do innego genomu i przeprogramować go.


W ten oto sposób dowiedziono, że odpowiednia częstotliwość dźwięku, właściwa muzyka czy intonacja słów może mieć niezwykły wpływ na nasze DNA. Niektórzy naukowcy stawiają wręcz hipotezy, że odkrycie Garjajeva wyjaśnia, dlaczego afirmacja i hipnoza mogą mieć tak silny wpływ na ludzi i ich ciało.


Odkrycie rosyjskiego biologa bliskie jest teorii częstotliwości solfeggio. Zgodnie z nią, wszystko jest wibracją, a my sami dostrajając się do różnych częstotliwości, możemy stymulować naszą świadomość i DNA, wpływać na swoje samopoczucie i zdrowie. (bp)

 

 

2015-02-03