Odporność organizmu człowieka

Odporność organizmu jest możliwa dzięki zaawansowanemu systemowi odpornościowemu organizmu. Układ immunologiczny – jeśli działa poprawnie - skutecznie chroni człowieka przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami.

Układ odpornościowy tworzy nieprzepuszczalną strukturę dla bakterii i wirusów. Jeśli jednak niebezpieczne twory dostaną się do organizmu, to układ immunologiczny likwiduje je, żeby nie mogły się rozprzestrzenić i dalej ściga i niszczy te, które zaczęły się rozprzestrzeniać po ludzkim ciele.

Układ odpornościowy powstał z trzech rodzajów komórek, którymi są makrofagi, komórki dendryczne oraz limfocyty. Podstawowym zadaniem leukocytów, czyli białych krwinek jest obrona ludzkiego organizmu przed działaniem patogenów, którymi najczęściej są bakterie oraz wirusy.

Skuteczność i szybkość układu immunologicznego zależy od funkcjonowania limfocytów. Zlokalizowane są one w narządach limfatycznych, krwi oraz limfie. Rozróżniamy limfocyty B, limfocyty T oraz limfocyty null.

Leukocyty stanowią podstawowy, strukturalny element układu odpornościowego organizmu człowieka. Zadania obronne leukocyty realizują poprzez fagocytozę, czyli trawienie komórek drobnoustrojów oraz martwych krwinek czerwonych. Ważną cechą leukocytów jest ich odporność swoista, czyli przeciwciała.

Istnieją narządy centralne układu immunologicznego. Jest to szpik kostny i grasica oraz narządy obwodowe, a w tym śledziona, węzły limfatyczne, migdałki i grudki chłonne.

Niezależną składową układu odpornościowego jest MALT - układ immunologiczny wydzielniczy. MALT funkcjonuje w oparciu o błony śluzowe przewodu pokarmowego, dróg moczowych oraz dróg oddechowych.

Jeżeli częściej niż inni zapadamy na przeziębienia i inne infekcje, to pamiętajmy, że można usprawnić funkcjonowanie systemu immunologicznego w organizmie człowieka. Zmiana nawyków żywieniowych, aktywny, ale zdrowy styl życia to najprostsze sposoby wzmocnienia układu immunologicznego.
 

 

 

2015-12-06