Flora bakteryjna wpływa na zachowanie

Flora bakteryjna nie tylko reguluje metabolizm, ale ma też spory wpływ na zdrowie. Dotychczasowe badania ujawniły, że w zależności od składu ma ona związek z otyłością, alergią i chorobami układu pokarmowego. Uczeni postawili również sprawdzić, czy istnieje jakaś korelacja między jej różnorodnością a temperamentem i zachowaniem.

Naukowcy z Ohio State University w USA postanowili ocenić wpływ flory bakteryjnej jelit na zachowanie się ludzi. W tym celu przyglądali się 75 maluchom w wieku od 18 do 27 miesięcy. Na początku przesłali ich matkom do wypełnienia kwestionariusze dotyczące temperamentu, diety i okresu karmienia piersią ich pociech. Następnie kobiety pobrały z pieluch dzieci próbkę stolca i przekazały do analizy badaczom. Uczeni sprawdzali, czy różnorodność flory bakteryjnej jelit jest powiązana z różnymi cechami temperamentu.

 

Uczeni skoncentrowali się na trzech głównych czynnikach temperamentu. Pierwszy, określany jako negatywna uczuciowość mierzy przede wszystkim cechy takie jak: lęk, niepokój, dyskomfort, nieśmiałość, wrażliwość na otoczenie. Drugi, zwany surgencją określa zachowania impulsywne, poziom aktywności dziecka, towarzyskość, umiejętność przeżywania przyjemności, podekscytowanie. Trzeci to tzw. kontrola wysiłkowa (effortful control) mierzy zdolności koncentracji i przenoszenia uwagi.

 

Okazało się, że zarówno chłopcy, jak i dziewczęta posiadające bardziej różnorodną florę bakteryjną jelit miały wyższe wyniki w przypadku drugiego czynnika, czyli surgencji. Były bardziej energiczne, impulsywne, ciekawskie i towarzyskie. Związek ten był znacznie silniejszy u chłopców. Z kolei u dziewcząt mniej zróżnicowana mikroflora jelitowa wiązała się z wyższymi wynikami kontroli wysiłkowej. Ponadto dziewczynki z wyższym poziomem jednego rodzaju bakterii miały większe skłonności do przeżywania lęku.

 

Badacze nie wiedzą, dlaczego opisywany związek zachodzi. Różnorodność flory jelitowej może mieć wpływ na zachowanie, jednak może też być zupełnie odwrotnie. Przykładowo, możliwe jest, że bardziej aktywne, ciekawskie dzieci mają kontakt z większą ilością bakterii. Na różnorodność drobnoustrojów mogą też wpływać hormony stresu zwiększające kwasowość w jelitach. (pch)

 

 

2015-07-31