Choroby psychiczne. Poznaj ich podstawowe rodzaje i dowiedz się, jakie zmiany w zachowaniu mogą być powodem do niepokoju

Zaburzenia psychiczne mogą dotyczyć każdej sfery naszego życia psychicznego – od emocji, poprzez funkcje poznawcze, motywacyjne czy impulsy. W głównej mierze są to zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe.

Zaburzenia psychiczne – zmartwienie wielu z nas

Zdrowie psychiczne jest elementem szeroko rozumianego zdrowia i nieodzownym składnikiem dobrostanu człowieka. Zaburzenia psychiczne pojawiają się w ciągu życia u znacznego odsetka osób z populacji (według niektórych źródeł nawet u 25 %). Współistnieją z chorobami somatycznymi i mają istotny wpływ na ich przebieg. Stanowią także ważną przyczynę niepełnosprawności społeczeństwa, przedwczesnej śmierci oraz wpływają na wskaźnik ogólnej śmiertelności.

 

Bez wątpienia wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych podyktowana jest przez wymogi naszej cywilizacji: wciąż wzrastające tempo życia, liczne obciążenia, obowiązki, ciągły stres. Deficyt czasu i sposobności do wypoczynku powodują znaczny spadek naszej odporności psychicznej. Niestety całkowite wyeliminowanie stresu raczej nie jest realne, dlatego warto nauczyć się z nimi radzić.

Choroby psychiczne - rodzaje

Jakie są rodzaje chorób psychicznych? Zaburzenia psychiczne mogą dotyczyć każdej sfery naszego życia psychicznego – od emocji, poprzez funkcje poznawcze, motywacyjne czy impulsy. W głównej mierze są to zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe. Jedną z najczęstszych, a zarazem najcięższych chorób psychicznych, jest schizofrenia.

Schizofrenia

Schizofrenia dotyka około 1% populacji, a jej początek przypada zazwyczaj na trzecią dekadę życia. Jest zaburzeniem psychicznym zaliczanym do grupy psychoz, czyli. stanów, gdzie przeżywanie i odbiór rzeczywistości jest nieprawidłowo zmieniony. Główny problem schizofrenii wynika z odmiennego, nielogicznego sposobu myślenia bądź postrzegania – występują urojenia i omamy. Tok myślenia osoby chorej bywa znacznie upośledzony – jej zachowanie może być odbierane jako dziwne, absurdalne, a pacjent pozostaje wobec niego bezkrytyczny.

 

U chorych cierpiących na schizofrenię wystąpić może ponadto społeczna izolacja, zaniedbanie obowiązków zawodowych, utrata dotychczasowych zainteresowań, trudności z wyrażaniem emocji.

Zaburzenia nastroju

Najczęściej diagnozowanym zaburzeniem emocjonalnym jest depresja. Depresja charakteryzuje się występowaniem stałego obniżenia nastroju, spowolnieniem myślenia, utratą zdolności odczuwania przyjemności, brakiem nadziei. Często towarzyszą jej również zaburzenia snu – głównie bezsenność. Objawy depresyjne mogą współistnieć z innymi schorzeniami somatycznymi i psychicznymi lub stanowić osobną jednostkę chorobową.

 

Inną chorobą z kręgu zaburzeń nastroju jest choroba afektywna dwubiegunowa. Osoby nią dotknięte doświadczają naprzemiennych, nawracających epizodów depresyjnych i maniakalnych. Manią nazywamy zespół symptomów, w skład którego wchodzą m.in. podwyższony nastrój, postawa wielkościowa, nadmierna aktywność, przyspieszenie toku myślenia, skrócenie snu, skłonność do ryzykownych zachowań.

Zaburzenia lękowe

W przeciwieństwie do strachu, lęk jest uciążliwym stanem, pojawiającym się w obliczu spodziewanego zagrożenia bądź niepowodzenia, a nie realnego niebezpieczeństwa. Lęk to, oprócz aspektu psychicznego rozumianego jako niepokój, obawa, także komponent somatyczny - przyspieszona akcja serca, drżenie ciała, ból brzucha, etc.

 

Wśród zaburzeń lękowych wyróżniamy m.in.: różnego rodzaju fobie (np. tzw. „lęk wysokości”), zespół lęku napadowego, zaburzenia lękowe uogólnione, czy zespół stresu pourazowego.

 

Symptomy zaburzeń psychicznych są niespecyficzne i mogą współistnieć z różnymi schorzeniami. Bywa, że występowanie niektórych z nich związane jest jedynie przewlekłym, nadmiernym obciążeniem organizmu i wymaga jedynie nieco wytchnienia i odpoczynku od codziennych trudności.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zgłosić się do specjalisty, ponieważ odpowiednio wczesne zdiagnozowanie zaburzeń pozwala na wdrożenie skutecznej terapii zapobiega rozwojowi poważniejszych dolegliwości.

 

 

2016-12-07